ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 

صفحه اول

پیوندهای پیک

بايگانی پيک

12 دی  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

نگرانی بخشی از حاکمیت

انتخابات بهار آینده می تواند

به شورش گرسنگان ختم شود

 
 
 
 
 

سایت «بازتاب» نوشت: اگر حوادث تابستان سال ۱۳۸۸ (کودتای 22 خرداد علیه موسوی) ماهیت سیاسی داشت و غرب برای تاثیرگذاری بر آن اقدامی انجام نداد، حوادثی که بهار سال آینده باید انتظار آن را داشت، ماهیت اقتصادی دارد و غرب نیز در آن حوادث احتمالی بی‌عمل نخواهد بود.

 

ریشه‌های حوادث آینده را نمی توان در اتاق‌های فکر سیاسیون و کتاب‌ها و حتی رایانه‌ها جستجو کرد، بلکه آن را باید در سفره‌های (خالی) مردمی جستجو کرد که به سرعت در حال خالی تر شدن است.

 

پیک نت   12  دی

 
 

اشتراک گذاری: