ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

 17  مرداد  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

بازداشت های تازه در اهواز

 
 
 
 

سلام- فعالان حقوق بشر در اهواز اطلاع داده اند که در طول ماه رمضان چند فعال فرهنگی و مذهبی  دستگیر و به اماكن نامعلومی برده شده اند از جمله:

منصور عسكری، باقر غلامی( نعامی) ، صباح شرباز ، حمید السبع و حاكم فرزند عوید كه همگی ساكن زرگان و ملاثانی  بوده اند. ثامر جامعی ، ابوحمزه و یوسف میاحی فرزند جان الله ساكنین ویس نیز همزمان بازداشت شده اند. از اهالی امویلحه نیز محمود حمیدی فرزند عطیه، احمد حمیدی فرزند عطیه ، رضا حمیدی فرزند عطیه، مسلم حمیدی و برادر وی حمید حمیدی فرزندان رسول، منصور سلامی فرزند مطیر ، محمد حمیدی فرزند عزیز،عبدالله نیسى ، عزیز حمیدی  همراه برادرانش نعیم و جمعه( ناصر) فرزندان عبدالرضا و فیصل حمیداوی فرزند عبدالعلی از جمله دستگیرشدگان می باشند. همزمان با دستگیری های فوق الذكر در عبوده و حمیدیه نیز بیش از ١٥ نفر بازداشت شده اند.

پیک نت  17  مرداد

 
 

اشتراک گذاری: