ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 تیـــــر  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

در مقابل شهرداری شهر
اجتماع اعتراضی
صدها کارگر شهرداری ارومیه

 
 
 
 

صد‌ها تن ازکارگران شهرداری ارومیه در اعتراض به قراردادشرکتی در مقابل ساختمان شهرداری ارومیه تجمع کردند.

کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری ارومیه پس از اتمام قرارداد با پیمانکار قبلی به مدت دو ماه به طور مستقیم با شهرداری همکاری کرده‌اند که در حال حاضر با روی کار آمدن پیمانکار جدید، حاضر به همکاری مجدد به صورت قرار داد شرکتی نیستند و با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری ارومیه نسبت به این موضوع معترض شدند.

بیشتر کارگرانی که در ادارات دولتی تماما به صورت شرکتی مشغول خدمت هستند هیچگونه امنیت شغلی ندارند و در صورت حذف پیمانکار و بستن قرارداد مستقیم با نهاد دولتی که در آن شاغل هستند بسیاری از مشکلات شغلیشان برطرف خواهد شد.

پیک نت 6   تیــــــر

 
 

اشتراک گذاری: