ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 تیـــــر  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

لحظات بیم و انتظار
دخالت نظامی ناتو در سوریه

 
 
 
 

یک هفته پس از هدف ضد هوائی قرار گرفتن یک هواپیمای جنگی ترکیه بر فراز آسمان سوریه و سقوط آن، بتدریج آشکار می شود که یااز این حادثه برای دخالت مستقیم نظامی در سوریه بهره برداری می خواهند بکنند و یا آنچه انجام شد یک سناریوی دقیق برای دخالت مستقیم ناتو در سوریه بوده است.

پس از اجلاس فوق العاده ناتو برای بررسی سقوط هواپیمای جنگنده ترکیه و اعلام حمایت از ترکیه بعنوان یک عضو ناتو، اکنون گزارش های تائید نشده ای منتشر شده مبنی بر ورود برخی نیروهای نظامی ناتو به خاک سوریه! و بهانه این اقدامات تازه، سقوط هواپیمای جنگنده ترکیه است که عملا به فضای هوائی سوریه تجاوز کرده بود. و همزمان با این گزارش ها، شورش هائی در اطراف پایتخت سوریه "دمشق" گزارش شده که اگر صحت داشته باشد، حکایت از همآهنگی همه ای اقدامات و عملیات در یک سناریوی از پیش تدارک دیده شده است. بویژه که تلویزیون های عربی وابسته به عربستان و امارات متحده عربی نیز ناگهان پخش تصاویری را آغاز کرده اند که حکایت از پیشروی ارتش باصطلاح اپوزیسیون به سمت پایتخت و گریز افراد ارتش دولتی است.

همه اخبار مربوط به این رویدادها را در همین شماره پیک نت می خوانید.

پیک نت 7   تیــــــر

 
 

اشتراک گذاری: