ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 تیـــــر  1391

infos@pyknet.net

 
 
 

تا عمق 10 کیلومتری از مرز ترکیه
گزارش های اولیه از
ورود ناتو به خاک سوریه

 
 
 
 

روز گذشته گزارش شد که واحدهای نظامی انگلستان، وارد خاک سوریه شده اند. منابع اسرائیلی اعلام کردند که نیروهای انگلیسی از مرز ترکیه عبور کرده و 10 کیلومتر وارد خاک سوریه شده اند و نیروهای مسلح مخالف در نزدیکی محوطه گارد ریاست جمهوری، به مراکز دولتی حومه پایتخت حمله کرده اند. سربازان ارتش که دستگیر می شوند به نیروهای شورشی سپرده میشوند.

اکنون دیگر صحبت از «منطقه امن» در طول مرز سوریه ـ ترکیه است، که این به معنای تقسیم سوریه و استقرار نیروهای نظامی ناتو در این منطقه به بهانه حفظ امنیت آنست.

پیک نت 7   تیــــــر

 
 

اشتراک گذاری: