ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 دیماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

حتی به سهامداران هم نمی گویند!

پولهای شرکت "پدیده"

در حساب دادستان خراسان چه می کند؟

 
 
 
 
 

پرونده های مالی و نان و آبدار مهمی زیر دست دادستان خراسان است که سر و صدایش مانند برخی پرونده ها که در قوه قضائیه مرکز وجود دارد رسانه ای نمی شود. از جمله این پروندها، پرونده شرکت پدیده است که گاه در مطبوعات ایران به آن پرداخته می شود اما دنبال نمی شود زیرا جزئیات آن فاش نمی شود. حساب های شرکت پدیده را دادستان خراسان بلوکه کرده و معلوم نیست بهره آن مانند پولهایي که در حساب رئیس قوه قضائیه است، کجا می رود؟ اکنون دو سال است که علیرغم همه فشارها، دادستان خراسان رقم این پولهای بلوکه شده را اعلام نمی کند و حتی نمی گوید در کدام شماره حساب است. حتی سهامداران این شرکت نیز از این اطلاع محرومند!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 دی

 
 

اشتراک گذاری: