ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 مهر ماه  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 14 مهر

اگر با "یا حسین"

روز تاسوعا گل بزنیم بد است؟ 
 
 
 
 

مسابقه فوتبال میان دو تیم ایران و کره جنوبی افتاده به روز تاسوعا. البته بعد از ظهر تاسوعا. حالا این را روحانیون حکومتی که کینه شکست در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا را دارند و به ریشه دولت می زنند تا بلکه روحانی 4 سال دیگر رئیس جمهور نشود، کرده اند دستک و دنبک جدید. شیخ محمد یزدی رئیس سابق مجلس خبرگان و بازنده بزرگ انتخابات مجلس خبرگان که ریاست انتصابی حوزه قم را برای خود حفظ کرده زبان به اعتراض گشوده است. آیت الله مکارم شیرازی هم. روحانیونی در قم هستند که مراتب مذهبی آنها بسیار بیشتر از یزدی و امثال مکارم است اما خود را قاطی این بحث ها و صف بندی های سیاسی نمی کنند. در همین شماره پیک نت، نامه مستدل علی مطهری نایب رئیس مجلس به ایت الله یزدی را می خوانید. او نوشته که مردم شادی زدن احتمالی گل به کره جنوبی را در گلو خفه خواهند کرد، اما اگر نتوانند خشم کهنه خود را فراموش کنند و با زدن گل ایران به کره فریاد یاحسین، میرحسین بلند شود چی؟ ریشه ترس و مخالفت با این مسابقه در همینجا نیست؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 14 مهر

 
 

اشتراک گذاری: