ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

17 شهریور  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

روحانی، با چراغ خاموش

از روی دُم مار می گذرد!

 
 
 
 
 

در این شماره پیک نت، خلاصه یکی از مهم ترین مصاحبه هائی را می خوانید که طی تمام سالهای گذشته انجام شده است. مصاحبه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس. اهمیت این مصاحبه در آنست، که به حساس ترین مسئله و به ریشه ای ترین انگیزه اختلافات و کارشکنی ها علیه دولت اشاره شده است. یعنی بانکداری سپاه پاسداران و پولشوئی بانکها در ایران. بهانه این مصاحبه توافق اخیر با FATF برای مبارزه با پولشوئی در سطح جهانی است. درحقیقت، پیوستن ایران به چرخه جهانی مبارزه با پولشوئی و سپس پیوستن به سیستم جهانی بانکها و بیرون آمدن اقتصاد ایران از انزوا و تحریم و شک و تردیدها.

در داخل کشور، همه آنها که با انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری در باره قتل عام سیاسی سال 67 در زندانها مخالف اند، همه آنها که مقابل دولت روحانی صف آرائی کرده اند، همه آنها که زیر پرچم فیش های حقوقی جمع شده اند و همه آنها که بین جلیلی و قالیباف برای اعلام آنها بنام نامزد رقیب روحانی در تردیدند و سرمایه گذاری اصلی شان روی رد صلاحیت روحانی برای مرحله دوم ریاست جمهوری است، حالا فغانشان علیه توافق  FATF بلند شده است. آنها که در دوران احمدی نژاد پولهای نفت را غارت کردند و بردند خارج از کشور، همه آنها که سرنخ نقدینگی نجومی ایران را در دست دارند و همه آنها که نگران افشای جزئیات فاجعه اقتصادی دوران احمدی نژاد اند با این توافق مخالف اند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 17 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: