ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 شهریور  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عمارت مسعودیه مقر ظل السلطان

کاخ سلطان مستبد اصفهان

که خود را سایه خدا میدانست!

 
 
 
 
 

 

این عکسها مربوط به عمارت مسعودیه در اصفهان است که پس از ترمیم، بمناسبت هفته دولت به معرض نمایش عمومی گذاشته شد. این خانه بدستور ظل السلطان پسر بزرگ و مستندتر از پدر )ناصرالدین شاه که 50 سال درایران سلطنت کرد و بدستورش رگهای امیرکبیر را در حمام فین کاشان زدند( ساخته شد. او خود را سایه شاه (ناصرالدین شاه- سلطان صاحبقران) میدانست و ناصرالدین شاه خود را ظل الله، یعنی سایه خدا بر زمین!
معمار این خانه شعبان معمار باشی بود و خانه در زمینی به وسعت حدود ۴ هزار مترمربع و مرکب از بیرونی (دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات ساخته شد. نام اصلی ظل السلطان "مسعود میرزا" بود که خود را مانند ناصرالدین شاه و همه شاهان قبل و بعد از او خود را سایه خدا بر زمین میدانستند و به همین دلیل اسم این خانه شد "عمارت مسعودیه".در جریان انقلاب مشروطه در سال
۱۲۸۷ در نزدیکی این عمارت بمبی دست ساز زیر کالسکه محمد علی شاه منفجر شد که بهانه به توپ بستن مجلس مشروطه شد. محمد علی شاه دستور به توپ بستن این خانه را نیز داد زیرا مشروطه خواهان اصفهان مدتی آن را مقر خود کرده بودند. خانه ظهیرالدوله نیز مشمول همین دستور و توپ باران شد.

حالا نه شاه نشان مانده و نه از شاه نشان. حکومت ها می آیند و می روند و هر حکومتی که فرض کند ابدی است حاکمانش تاریخ را نخوانده و از آن درس نگرفته اند. در همین اصفهان شاهان صفویه دمار از روزگار مردم در آوردند و حکومت کردند اما با حمله محمود افغان بساطشان بر چیده شد. محمود افغان خونریز و سفاک نیز می گویند به سفلیس دچار شد و مرد و قاجارها آمدند. قاجارها نیز رفتند و رضا شاه آمد که او نیز رفت. همه می روند. آنچه می ماند همان است که بر زمین بنا شده و یادهای خوب و بدی که حاکمان از خود باقی گذاشته اند. آیندگان تاریخ جمهوری اسلامی را هم خواهند نوشت، چنان که تاریخ گذشتگان را نوشتند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 29 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: