ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30 خرداد  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

بیکاری در شهرها بیشتر از روستاهاست

بیشتر بیکاران ایران

20 تا 24 سال سن دارند  
 
 
 
 

 سن بیشتر بیکاران ایران بین 20 تا 24 سال است. این گزارش مرکز آمار است و بموجب آن، درصد جمعیت فعال ایران در نقاط روستایی بیشتر است تا نقاط شهری. بیکاری در شهرها ۱۲.۶ درصد و در نقاط روستایی ۹.۶ درصد است. در صد مردان شاغل در شهرها بیشتر از زنان است. مردان ۵۶.۳ درصد و زنان ۱۰.۳ درصد. 


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 30 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: