ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

13 اسفند ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 13 اسفند

مگسان دور شیرینی قدرت

مقام امام زمانی به رهبر داده اند

 
 
 
 
 

 

ماجرای غیبت امام زمان یک ماجرای مذهبی است و مسئله ظهور او در تمام سالهای پیش و پس از انقلاب (بویژه از دوران سلطنت صفویه در ایران) یک مسئله سیاسی است. بارها کسانی بنام امام زمان ادعای ظهور کرده اند و بر سر همین ادعا نیز سر خود را به باد داده اند. کافی است روزنامه های ایران پیش از انقلاب را ورق بزنید تا با دهها مدعی ظهور امام روبرو شوید که سرانجام بعنوان شیاد دستگیر و زندانی و حتی اعدام شده اند. ریشه مذهبی (به مسائل سیاسی اش کاری نداریم) اختلاف علمای شیعه با نهضت "بابیه" و ادامه اش "بهائیان" نیز بر سر ظهور امام زمان است. در جمهوری اسلامی نیز تاکنون بارها کسانی که ادعای ظهور امام زمان را کرده اند دستگیر شده اند. این که با آنها چه کرده اند خبرش منتشر نشده است. این ماجرا بسیار "کش" دار است و بهانه ساز. از جمله در سالهای اخیر چاپلوسان حکومتی رهبر جمهوری اسلامی او را امام زمان ثانی معرفی کرده اند و اگر هم ترسیده اند که تکفیر شوند، گفته اند ایشان کفیل امام زمان است. این کفالت از کجا صادر شده و یا الهام و یا ابلاغ شده معلوم نیست اما اهداف سیاسی و حکومتی پشت آن معلوم است. آخرین این ادعا روز جمعه از دهان سید احمد خاتمی امام جمعه برگزیده آقای خامنه ای برای تهران برزبان آمده که خبر آن را در منتخب اخبار سیاسی این شماره پیک نت می خوانید. بگذریم که امثال شیخ محمد یزدی رئیس حکومتی حوزه علمیه قم و مصباح یزدی که نه آیت الله است و نه فقیه (به تعبیر عبدالکریم سروش در گفتگو با برنامه پرگار بی بی سی) این تعبیر چاپلوسانه را بارها درباره ایشان بکار برده اند و خود آقای خامنه ای هم تاکنون اعتراضی نکرده است و اگر روحانیون غیر حکومتی در ایران و نجف هم دراین باره اعتراضی داشته و یا دارند جائی منعکس نمی شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 13 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: