ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 اسفند ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 15 اسفند

کمک  داخلی ها به امریکا

برای محاصره اقتصادی ایران

 
 
 
 
 

 

تازه ترین سخنان اسحاق جهانگیری درباره بحران سازی هائی که مخالفان دولت بی وقفه سرگرم آن هستند و کوچکترین دغدعه ای هم در باره زندگی سخت مردم ندارند:

همه حرفهائی  را که علیه دولت زده می شود می توان ظرف 5 دقیقه جواب داد. وقتی زمان آن برسد حتما جواب خواهیم داد. اما الان شرایط کشور به گونه ایست که هیچ موضوعی و هیچ دغدغه ای مهمتر از اداره کشور و رفع مشکلات زندگی مردم نیست. به همین دلیل ما بخاطر مردم و کشورمان باید برخی از ادعاها را تحمل کنیم.

این چه حرفی است که اگر کسی از تصویب لوایح چهارگانه فاتف مربوط به اقدامات مالی حمایت کند عده ای او را متهم به خیانت می کنند؟ اگر بر روی تصویب لواریح اصرار می شود بر اساس نیاز کشور است اما درعین حال باید دغدعه های مربوط به این لوایح را هم در جای خود مورد توجه قرار داد. وقتی اقتصاد ایران دچار مشکل جدی می شود که ارتباط آن با اقتصاد دنیا قطع شود. ممکن است که طراحی امریکائی ها این باشد که ارتباط اقتصادی ایران با اقتصاد دنیا قطع شود اما طراحی ما نباید این باشد. همه هم و غم ما باید این باشد که اقتصاد ما با اقتصاد دنیا در تعامل باشد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: