ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 آذر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

این تابلوی تمام قد فدائیان اسلامی است

 
 

 

 

با کودتای 28 مرداد، همه روزنامه ها و نشریات وابسته به احزاب سیاسی دهه 30 و دوران نخست وزیری مصدق توقیف شدند، مگر نشریه "نبرد ملت" ارگان مطبوعاتی سازمان فدائیان اسلام که صفحه اول شماره ای از آن را می بینید. این شماره مربوط به تقریبا یکسال پس از کودتای 28 مرداد است.

سازمانی تروریست که هنوز در جمهوری اسلامی ستایش می شود و قتل ها و ترورهائی که انجام داد را بعنوان اقدامات انقلابی می ستایند و این در حالی است که حتی اسدالله علم وزیر دربار شاه که 7  جلد خاطراتش منتشر شده نیز نوشته است که بدست فدائیان اسلام افرادی ترور شدند که شاه می خواست ترور شوند. از جمله سپهبد رزم آراء نخست وزیر وقت.

آنها به سبک داعش طرفدار برپائی نوعی حکومت اسلامی بودند که در همین صفحه اول نبرد ملت می خوانید، و فشار سنگینی به دولت مصدق برای قبول خواست هایشان آوردند اما مصدق زیر بار خواسته های آنها نرفت. حتی آیت الله بروجردی که مرجع تقلید وقت بود هم با آنها موافق نبود، اما آنها که یک طلبه جوشی و ماجراجو بنام "نواب صفوی" رهبرشان بود به فعالیت های تروریستی خودشان ادامه می دادند. از جمله با ترور وحشیانه احمد کسروی وکیل دادگستری در صحن دادگستری تهران!

فرمانداری نظامی کودتای 28 مرداد فعالیت فدائیان اسلام را محدود نکرد و نشریه آنها همچنان و با همین مطالبی که می بینید منتشر می شد تا آن که در یک مورد پا را از گلیم خود درازتر کردند و خواستند نخست وزیر شاه "حسین علاء" را ترور کنند که دستور جمع کردن آنها را شاه داد. ترور ناموفق علاء بیشتر بهانه بود زیرا نه کودتاچی ها و نه شخص شاه و دربار دیگر نیازی به فدائیان اسلام نداشتند و به همین دلیل دستور دستگیری آنها صادر شد و رهبر آنها "نواب صفوی" اعدام شد.

در جمهوری اسلامی از این سازمان و بویژه نواب صفوی بسیار ستایش می شود اما شما در همین شماره نبرد ملت که ارگان مطبوعاتی فدائیان اسلام بود می خوانید که آنها دولت سپهبد زاهدی کودتاچی را دولت انقلابی می دانستند، از تکه تکه شدن دکتر حسین فاطمی ابراز خوشحالی می کردند و وعده ریختن خون میدادند و در این میان برای فریب توده مردم مذهبی اجنبی ستیزی را علم کرده بودند که معلوم نبود این اجنبی کیست و چیست؟

پس از انقلاب 57 سازمان فدائیان اسلام فعالیت خود را دوباره شروع کرد و این بار رهبری آن به عبد خدائی رسید. جوان 15 ساله اواخر دهه 1330  که دکتر فاطمی وزیر خارجه مصدق را با شلیک گلوله ترور کرد اما فاطمی جان به سلامت در برد گرچه یک پایش تا لحظه تیرباران توسط کودتاچی های 28 مرداد می لنگید و با عصا راه می رفت. عبد خدائی وقتی در جمهوری اسلامی رهبر فدائیان اسلام شد دیگر آن نظرات دوران نوجوانی خود را نداشت و درعین حال می دید و میدانست که سازمان های دیگری با امکانات حکومتی برای همان اهداف فدائیان اسلام وارد میدان شده اند و جای فدائیان اسلام و نواب صفوی را گرفته اند.

اینها را از گذشته باید دانست تا از ترور سعید حجاریان توسط یک جوان 20 ساله تعجب نکرد و دانست که شجره قتل های زنجیره اي و کشتار زندانیان سیاسی 67 به کدام نمونه های تاریخی باز می گردد.

مطبوعاتی از این دست که مشاهده می کنید، در دوران نخست وزیری مصدق با همین سیاست ها که می خوانید فعال بودند و زمینه ساز کودتا. نشریاتی که در جمهوری اسلامی نیز با اسامی مختلف از جمله "جیغ و داد" توسط احمدی نژاد منتشر شد و یا بصورت بولتن هائی با همین محتوائی که در نبرد ملت می خوانید در حاشیه نماز جمعه تهران پخش شد و هنوز هم می شود. بگذریم که کیهان کنونی هم دست کمی از جیغ و داد و بولتن های حاشیه نماز جمعه و همین نبرد ملت که می خوانید ندارد.

فدائیان اسلام که در یک دوره امثال شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ کودتای 28 مرداد نیز عضو آنها بود، در اطراف آیت الله کاشانی که ریاست مجلس را برای دوران کوتاهی در اواخر دهه 30  داشت جمع شده بودند و برای خود مصونیت فراهم کرده بودند و واقعیت هم اینست که تا یکسال پس از کودتا که هنوز نوبت خانه نشین کردن آیت الله کاشانی و دادن لقب "آیت الله کاشی" به او نرسیده بود آنها علاوه بر کودتاچی ها در پناه آیت الله کاشانی هم بودند. آیت الله جاه طلبی که تصور کرده بود با ضدیت با مصدق و حمایت از کودتای 28 مرداد شاه او را بر صدر مجلس خواهد نشاند و او را حلوا حلوا خواهد کرد.

امروز ما، از دل دیروز بیرون آمده و فردای ایران از شکم حوادث و رویدادهای امروز!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 آذر

 
 

اشتراک گذاری: