ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 مهر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

در 9 سال گذشته

4 هزار و 625 نفر

در ایران خود را کشته اند

 
 
 
 

سایت سازمان بهداشت جهانی گزارشی خودکشی درکشورهای جهان در سال2016 را اعلام کرد. این آمار براساس گزارش رسمی کشورها به این سازمان تهیه شده و به همین دلیل میزان خودکشی می تواند بیش از آماری باشد که اعلام شده است. بموجب این آمار میزان خود کشی در ایران 4.1 در هر صد هزار نفر است . بررسی‌ها نشان داده است که در ایران خودکشی، بیشتر از قربانیان مواد مخدر و قربانیان قتل است. ضمنا در ۱۰ سال گذشته ۳۹۳ هزار و ۹ نفر در ایران فوت کرده اند و مرگ براثر اعتیاد ۳۳ هزار و ۶۵۴ نفر بوده است.

آمار متوفیان مشکوک به خودکشی از سال ۸۷ تا ۹۶ نشان میدهد که  ۴۶۲۵ نفرخود را کشته اند.

خودکشی در سال‌ ۹۶ در بین افراد زیر ۱۸ سال 6/8 درصد، ۱۸ تا ۲۴ سال 5/20 درصد، ۲۵ تا ۲۹ سال 4/15 درصد و ۳۰ تا ۳۹ سال 4/24 درصد بوده است.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 9 مهر

 
 

اشتراک گذاری: