ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 شهریور ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اشاره مهم وزیر کشور

مقاماتی که قبلا سپاهی بوده اند

 وقت بازنشستگی شان رسیده!

 
 
 
 

 

در حاشیه بی اعتنائی اکثریت مردم نسبت به بحث و تصمیم اجرای طرح بازنشستگی و تقلائی که توسط عده ای می شود تا در پست های خود بمانند، گرهی ترین و مرکزی ترین دلیل بحث ها و تقلب ها را روز گذشته وزیر کشور "رحمانی فضلی" غیر مستقیم و با لکنت زبان مطرح کرد. او در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور گفت: «ما منتظر بودیم قانون جدید منع به‌ کارگیری بازنشستگان به ما ابلاغ شود. اکنون تعدادی از استانداران هستند که باید جابه‌جا شوند که در این جابه‌جایی جایگزینی استانداران بسیار مهم است.»

بحث اصلی اینست که بسیاری از فرمانداران و استانداران و مدیران دولتی، حتی وزرا و شهرداران پیشتر فرمانده سپاه و بسیج بوده اند و حالا باید بازنشسته شوند و از میان خیل چند میلیونی جوانان تحصیل کرده و بیکار مانده، بدنه دولت و حکومت ترمیم شود. در حقیقت بحث، بحث جوان سازی و پاکسازی دولت و حکومت از بافت فرسوده و فاسد و رانت خواری است که نمی خواهد جاکن شود و دو دستی به موقعیت خود چسبیده است. از طرف دیگر اگر بحث دولت الکترونیک جدی باشد و جدی بخواهد دنبال شود، این کار با نسل جوان و تحصیل کرده و ناآلوده به فساد حکومتی امکان پذیر است. حالا باید دید این بحث جوان سازی شامل حال امام جمعه ها و نهادهای زیر مجموعه رهبری هم می شود یا خیر؟

نکته دیگر اینست که افراد از لباس سپاهی درآمده و بویژه در دولت احمدی نژاد وارد دولت شده، در صورت بازنشسته شدن آیا امکان بازگشت به سپاه را دارند؟ ظاهرا پاسخ منفی است و از داخل خود سپاه نیز بسیاری از فرماندهانی که به سن بازنشستگی رسیده اند باید جا بدهند و منزل عوض کنند.

بحث اصلی پیرامون طرح بازنشستگی اینست!

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 26 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: