ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 خرداد ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 6 خرداد

دهان های روزه

با کدام سخنان باز می شود؟

 
 
 
 

 

این شبها، بر سر سفره افطار حکومتیان از هر نوعش، همان بحث هائی جریان دارد که بر سر سفره مردم. بحث از گرانی و فساد حکومتی و فلج کردن دولت به امید تشکیل یک دولت نظامی است. بحث بر سر تحریم های امریکا و فراتر از آن، بحث بر سر وقوع یک جنگ تازه است که البته در این مورد آخر مردم بیشتر از حکومتیان نگرانند. بدین ترتیب، رمضان امسال مردم و حکومتیان سر یک سفره نمی نشینند و سفره مردم به رنگینی سفره افطار حکومتیان نیست، اما هر دو دهان را با یک ذکر و یک سخن باز می کنند: خطر!

خطر شورش مردم، خطر نایابی و گرانی، خطر یک حادثه پیش بینی نشده - مانند زلزله، موشک باران و یا بمباران هوائی- و سپس حرکت از حاشیه شهرها به طرف مراکز شهرها برای غارت و شمال شهرها برای گرفتن گریبان آنها که خورده اند و برده اند و در شهرک های محل سکونت خود مانند قلعه در و پیکر آهنی نصب کرده و بر آن نگهبان مسلح  گماشته اند.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 6 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: