ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

در پاسخ به روزنامه "جوان"

ادامه و یا خاتمه حصر را

چرا به همه پرسی نمی گذارید؟
 
 
 
 

 

روزنامه "جوان" وابسته به دفتر سیاسی سپاه پاسداران است. خط سیاسی آن تقریبا شبیه روزنامه کیهان است و از آن تقلید می کند. چنان که گوئی یک پل پیوندی میان کیهان و جوان برقرار است!

این روزنامه در پاسخ به کسانی مانند علی مطهری که روی خاتمه حصر پافشاری می کنند، در مطلبی نوشته که بسیاری از مردم با رفع حصر موسوی و کروبی و خانم رهنورد مخالف اند و از جرم موسوی و کروبی نمی گذرند.

از آنجا که "آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است"، چرا خاتمه و یا ادامه حصر را به همه پرسی نمی گذارند تا آن بسیاری از مردم مخالف خاتمه حصر نظرشان را بدهند ومعلوم شود چه تعداد هستند و موافقان خاتمه حصر چه تعداد؟ پیشنهاد از این ساده تر برای دانستن نظر مردم درباره حصر؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 6 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: