ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 20 اردیبهشت

همبستگی ملی ایرانی ها

در برابر لغو امریکائی برجام

 
 
 
 

اعلام تصمیم نه چندان غیر منتظره ترامپ برای خروج از برجام و ترک گروه 5+1 موجی از همبستگی ملی را در داخل و خارج از کشور به نمایش گذاشت که اگر حکومت دوراندیشانه به این مسئله نگاه کند، آن را می تواند تبدیل به ذخیره و سرمایه ای برای جلوگیری از هر نوع ماجراجوئی علیه ایران کند. از همان ساعات اولیه اعلام تصمیم امریکا، ایرانیان روی شبکه جهانی اینترنت انزجار خود از این تصمیم و دفاع از صلح و امنیت ملی را با نوشته ها و تفسیرهای خود به نمایش گذاشتند. این همبستگی چنان بود که حتی آنها که تصور می کنند با محاصره اقتصادی و حتی حمله نظامی به ایران به قدرت و حکومت باز خواهند گشت نیز جرات نکردند این خیال خام خود را اعلام کنند و سکوت را به بیان نظر ترجیح دادند. در داخل کشور نیز جز آنها که متهم به غارت مملکت در جریان دور زدن تحریم ها در دوران پیش از مذاکرات اتمی هستند و آنها که تصور می کنند با محاصره اقتصادی مردم شورش خواهند کرد و اینان روی دوش مردم به دولت باز خواهند گشت و یا بر این تصور ضد ملی هستند که با حمله به ایران فضای جنگی را بر کشور حاکم کرده و سکاندار مطلق خواهند شد، کسی اقدام امریکا را تائید نکرد. صحنه سازی آتش زدن برجام از سوی کارگزاران مصباح یزدی و علم الهدا و رئیسی در مجلس و پیاده نظام آنها در مشهد با تکرار همین صحنه سازی هر دو در چارچوب همان خیال خام بازگشت به دولت و برقرار حکومت نظامی صورت گرفت و پشت صحنه آنها همانهائی هستند که در دوران احمدی نژاد مملکت را غارت کردند و در دیماه گذشته برای کودتا در مشهد خیز برداشتند اما ناگهان با شورش مردم در یکصد شهر علیه نظام روبرو شدند و بازار سیاه دلار و ارز را در هفته های اخیر هدایت می کنند. مردم همه اینها را میدانند و آن که تصور می کند مردم نمیدانند، بر نادانی خود آگاهی ندارد. تصمیم سنجیده راس نظام که توسط روحانی اعلام شد، یعنی ماندن در برجام و مذاکره با 5 کشور باقی مانده در برجام (بویژه با روسیه و چین) روی دیگر سکه همبستگی ملی علیه تصمیم ترامپ و تحریکات اسرائیل و عربستان سعودی بود، اگر حکومت و نظام این همبستگی مردم برای حفظ یکپارچکی ایران را قدر بداند و دست از "خودی" و "غیر خودی" بردارد که این تفکر و مشی تاکنون ضربات مهلکی به انقلاب 57 و ایران زده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: