ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

23 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 23 اردیبهشت

وحشت از راه افتادن

گروه های تلگرامی در بدنه سپاه

 
 
 
 

سیاست و دیپلماسی همیشه برتری دارد بر جنگ و ویرانی، مگر اولی با بن بست قطعی روبرو شود و برای دومی جایگزینی باقی نماند. بویژه اگر نیروی مقابل خود را آماده دومی کرده و حتی بخواهد پیشدستی کند و یا پیشدستی کرده باشد. سیاست به توان و آگاهی و زیرکی نیازمند است که هرگز کمتر از آگاهی بر استراتژی و تاکتیک های جنگی نیست.

جمهوری اسلامی به دلائل گوناگون در 4 دهه اخیر در اولی ضعیف بوده و در دومی غرق در رویاهائی که ضرباتی کمر شکن به انقلاب 57 و کشور وارد کرده است. از نابخردی اقدامات تحریک آمیز در همان هفته های اول پس از پیروزی انقلاب در بغداد که منجر به اخراج سفیر وقت "حجت الاسلام دعائی" از عراق شد تا ادامه جنگ فرسایشی با عراق، از تصرف کشدار سفارت امریکا تا حمله به این و آن سفارتخانه و حتی آتش زدن سفارت عربستان و... که این رشته سر دراز دارد. دو دلیل عمده در برتری دومی "جنگ و اعدام و خشونت" بر اولی "سیاست و مدارا" در جمهوری اسلامی وجود داشته است. نخست بی تجربگی آنها که به حکومت رسیدند و غرق رویاهای تاریخ اسلام شدند و دوم نفوذ قطعی سازمان های اطلاعاتی غرب و بویژه اسرائیل در جای جای نهادهای حکومتی که نشانه های آن را از همان ترور آیت الله مطهری توسط گروه فرقان باید دنبال کرد تا رسید به امروز و نمایش مشکوک آتش زدن برجام در مجلس و خطبه خوانی های امام جمعه هائی مانند علم الهدا در مشهد و کفن پوش راه انداختن امثال مصباح یزدی و انواع ناراضی تراشی های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و .... که برآمدش شورش عمومی دیماه گذشته بود و همه بر این عقیده اند که اگر چاره اندیشی واقعی نشود، در برخی روش های حکومتی تجدید نظر نشود و فکری  به حال شکم مردمی که غیر خودی شده اند و گرفتن جلوی دست مشتی غارتگر که تبدیل به خودی شده اند نشود، این شورش در کور ترین حالت خود قطعی است. چه تلگرامی باشد و چه تلگرامی نباشد. چه واحدهای ضد شورش در شهرها مستقر شوند و چه نشوند، بویژه که در بدنه همین نیروهای ضد شورش و انتظامی و سپاهی نیز همسوئی با مردم غیر خودی شده روز به روز بیشتر از همسوئی با فرماندهان خودی می شود. این نکته بسیار مهم پنهان کردنی نیست که بدنه سپاه دهها گروه تلگرامی درست کرده و با هم در ارتباط برای مبادله اخبار و نظرات هستند و از جمله دلائل شتاب برای فیلتر کردن تلگرام همین نکته نیز بوده است. در همین ارتباط گاه خبرهائی به ما رسیده که تعجب کرده ایم و انتشار آن را صلاح ندانسته ایم. حتی از جلسات اخیر توجیه فیلترینگ برای بدنه سپاه و عدم پذیرش این دلائل از سوی حاضران در آن جلسات.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 23 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: