ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

برای ورود به اینترنت جان مردم گرفته می شود

همزمان با فیلتر تلگرام

گلوی اینترنت را هم گرفته اند

 
 
 
 

 

همزمان با فیلترینگ تلگرام، مقامات پنهان در پشت فرمان فیلترینگ برای جلوگیری از راه یابی مردم به فضای مجازی و از جمله تلگرام و فیسبوک با استفاده از فیلترشکن، سرعت اینترنت در ایران را آنقدر کم کرده اند که تقریبا هر کاربری برای ورود به اینترنت باید چند برابر گذشته وقت تلف کند. همه این فشارها به مردم برای آن وارد می شود که آنها ناچار شوند به پیام رسان های داخلی مراجعه کنند اما این فشارها جواب نداده زیرا مردم اعتمادی به این پیام رسان ها ندارند و آنها را وابسته به نهادهای امنیتی می دانند. مردم بدرستی بیم دارند که نهادهای امنیتی از عکسها و نوشته های آنها استفاده کرده و برایشان تشکیل پرونده بدهند و براساس همین پرونده ها استخدام، تحصیل دانشگاهی، نامزدی برای رفتن به مجلس، استخدام، حتی احکام بخشداری و فرمانداری نیز ناممکن شود. نه تنها این، بلکه از همین نوشته ها و عکسها برای تحت فشار گذاشتن عده ای برای تبدیل آنها به خبرچین استفاده امنیتی شود. در فضای 40 ساله امنیتی در جمهوری اسلامی اعتماد به پیام رسان های داخلی ناممکن است همچنان که امکان کند کردن اینترنت و فیلترینگ ابدی نیست و بزودی اینترنت تبدیل به یک رویداد و امکان فرا منطقه ای خواهد شد و تمام کره زمین را تحت پوشش خواهد گرفت و مدیریت و هدایت آن از داخل کشورها ناممکن می شود. فیلترینگ نیز زیر این فشار آب خواهد شد و کاربرد خود را از دست خواهد داد. در ایران حکومت بجای فیلترینگ به امید جلوگیری از شورش مردم فکری به حال تغییر سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود باید بکند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 24 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: