ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

پیام دریافتی

روحانی میان دو تیغ تیز

قیچی رهبر و ناکارآمدی کابینه

 
 
 
 

 

با سلام- همانگونه که درپیام خود نوشته ام، بنده درموقعیتی قرار دارم که می توانم مستند به همین موقعیت این را برای شما بنویسم که کابینه آقای رواحانی ناکار آمد است. بسیار هم ناکارآمد است، بویژه در بخش اقتصادی اما مقام رهبری اجازه ترمیم کابینه را نمی دهد. در هیچ دوره ای ایشان اینگونه در کار دولت تا حد انتصاب معاونین وزارتخانه ها و حتی انتخاب شهرداران دخالت نمی کرد که اینبار می کند. شما به لبخندهای ایشان دردیدار با آقای روحانی و یا هیات دولت و احوالپرسی های نمایشی که عکس و فیلمش پخش می شود توجه نکنید، درجلسات و دیدارهای غیر علنی که در بیت ایشان تشکیل می شود، ایشان بسیار خشن و پرخاشگر است و روز به روز عصبی تر می شود و حتی بد دهان تر. این وضع از بعد از فوت آقای هاشمی تشدید شده است.

وضع به گونه ایست که در دولت دوم ، عملا دارند مهم ترین دستآورد داخلی ایشان در زمینه بهداشت و درمان تحت عنوان "برنامه تحول نظام سلامت" را ناکارآمد و فلج می کنند. این فلج سازی از داخل کابینه و همآهنگ با محافل مخالف دولت صورت می گیرد و نارضائی مردم روز به روز در این بخش بیشتر می شود. مدیران میانی و پائینی دولت اگر هم صداقتی درکار داشته باشند فهم روشنی از اصلاحات میانه ندارند. این وضع عملا دولت را فلج کرده و به گروگان گرفته است. یعنی یک طرف لبه تیز قیچی بیت رهبری و شخص رهبری و از طرف دیگر لبه تیز نا کارآمدی کابینه. صدا و سیما  این قیچی را با مهارت بدست گرفته و شبانه روز علیه دولت و نارضائی مردم تبلیغ می کند و تبدیل شده به رسانه ای برانداز دولت. در این ماموریت، برنامه پوپولیستی " بیست و سی" نقش پیشآهنگ را دارد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 29 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: