ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30 فروردین ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

تغییر رهبران آن جدی است

دفاتر حزب ورشکسته موتلفه

در شهرهای ایران بسته می شود

 
 
 
 

 

دفاتر حزب موتلفه در شهرهای مختلف تعطیل شده و مسئولین ومقامات این حزب دلیل این امر را نداشتن بودجه کافی برای باز نگهداشتن این دفاتر اعلام کرده اند. آنها مدعی شده اند که مردم کمک مالی نمی کنند تا دفاتر باز بماند. آن "مردم"ی که رهبران موتلفه اسلامی از آنها صحبت می کنند خواه نا خواه مردم عادی نیستند بلکه تجار و سران بازار در شهرهای بزرگ کشورند که سر کیسه را برای موتلفه بسته اند. حزبی که در هر انتخابات ریاست جمهوری که شرکت کرده با شکست روبرو شده اما همچنان زبانش علیه دولت روحانی دراز است. حزبی که تمام قد از احمدی نژاد دفاع کرد.

اتفاقا بخش مهمی از مشکل در حزب موتلفه همین بی اعتباری آن در جامعه است و قطع کمک تجار و سران بازار به آن نیز باحتمال بسیار زیاد ناشی از همین مسئله است. همچنان که بحث بر سر تغییر ترکیب رهبری این حزب و پیش کشیدن مهندس میرسلیم برای رهبری آن ناشی از همین امر است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 30 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: