ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 دی  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 5 آبان

راه حل های نخ نما

چاره جامعه آماده انفجار نیست

 
 
 

 

امروز (چهلم قربانیان شورش آبان) هم که بی تظاهرات خیابان سپری شود و نیروهای انتظامی و امنیتی به ستادها و مراکز خود باز گردانده شوند، صورت مسئله بر سر جای خود باقی است و در یک بزنگاه دیگر حکومت غافلگیر شده و در برابر شورش دوباره مردم قرار خواهد گرفت. ادعاهای رهبر در پایان سرکوب شورش آبان مبنی بر این که مردم شورش را خنثی (با راهپیمائی حکومتی عده ای دانش آموز و بسیجی و خانواده هایشان) کردند مضحک بود. آنچنان که قشون کشی خیابانی از سوم دیماه، از بیم شورش دوباره مردم در پنجم دیماه خود برای مضحک بودن آن کفایت کرد. برای این صورت مسئله اگر چاره اندیشی واقعی، یعنی پذیرش خواسته های مردم و حل مشکلات اقتصادی آنها نشود، خواب آشفته حکومتی نه یک شب که هر شب ادامه خواهد یافت. برای جامعه ای بشدت طبقاتی شده اگر راه حلی نیابند باید نیروی انتظامی را در خیابانها نگهدارند، زندانها را پر تر از اکنون کنند و جامعه را بدست غارتگرانی که جامعه طبقاتی را بوجود آورده اند بسپارند و پایان این راه حل چیزی نیست جز جنگ داخلی و تجزیه ایران و دخالت مستقیم قدرت های خارجی در ایران. قطع اینترنت و موبایل و لولوهای انتظامی را در خیابانها نشان مردم دادن، درهیچ کشوری راه حل بحران و راه حل ملی نبوده و نیست. فرصت ها برای عقب نشینی از برابر مردم، همیشه و در همه نظام ها همینگونه از کف رفته است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 26 دسامبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: