ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

17 مهر  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سه نماینده کارگران هنگام خروج از خرم آباد دستگیر شدند

رئیس قوه قضائیه حرف می زند

دادگاه ها، کارگران را زندانی میکنند

 
 
 

 

نتیجه توپ خالی در کردن رئیس قوه قضائیه (ابراهیم رئیسی) که ظاهرا با هدف ایجاد پایگاه برای خود در میان کارگران حرف هائی در تائید خواست های کارگران و به حق بودن اعتراضات آنها سخنرانی  هائی می کرد و حتی با کارگران جلسه می گذاشت روز گذشته معلوم شد. به گزارش خبرگزای ایلنا سه کارگر نیشکر هفت تپه که قصد سفر به تهران و دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس را داشتند هنگام خروج از خرم آباد بازداشت شدند. برای این کارگران در شعبه دوم دادیاری دادگستری شوش قرار وثیقه 50 میلیون تومانی صادر شد که قادر به تامین آن نبودند و رفتند زندان. کارگری که علیه پرداخت نشدن حقوقش دست به اعتراض و تحصن می زند از کجا 50 میلیون تومان وثیقه تهیه کند؟

این کارگران محمد خنیفر، یوسف بهمنی و ابراهیم عباسی نام دارند. ضمنا برای دو کارگر بازداشتی دیگر همین مجتمع نیز وثیقه تعیین شده که قادر به تامین آن نبودند . وکالت این دو کارگر را فرزانه زیلابی برعهده دارد.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 9 اکتبر 2019

 
 

اشتراک گذاری: