در تمام ترورها و قتل های سیاسی رد پای او هست

طشت مصطفی پور محمدی نیز

درچند مصاحبه ازبام رسوائی افتاد

 

با 1000 شماره تیراژ و 100 شماره فروش

روی پرده وطن امروز

پشتپرده اکثر روزنامه هاست!

(پیک هفته ۱۰۹) 14 مرداد ماه  1398 برابر 5 اگوست 2019 

 pyknet100@gmail.com


13-12 مرداد

خبرهای
 سیاسی – اجتماعی


13-12 مرداد

منتخب رویدادهای منطقه و جهان


13-12 مرداد

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


13-12 مرداد

منتخب اخبار
شهرستان ها


13-12 مرداد

منتخب اخبار ورزشی


13-12 مرداد

منتخب اخبار اقتصادی

عنوان اول پیک نت 14 مرداد

حریقمشکوک میدان حسن‌آباد

مجسمه ملک المتکلمین ربوده شد

اسناد مصدق و کاشانی هم سوخت

حادثه در پی حادثه نشان میدهد که حریق در میدان حسن آباد تهران یک حریق عمدی با اهداف سیاسی بوده است. نخستین خبر آن بود که اسناد محرمانه مصدق و آیت الله کاشانی که در یک دفتر خانه در میدان حسن آباد بوده بکلی سوخته است. و در دومین حادثه معلوم شد در جریان همین حریق مجسمه ملک المتکلمین از مشروطه خواهان و مخالفان شیخ فضل الله نوری بود از میدان حسن آباد ربوده شده است. این سرقت یک سرقت حکومتی و سیاسی است به استناد سخنان مسجد جامعی دومین وزیر ارشاد دولت خاتمی که اکنون عضو شورای شهر تهران است. او روز گذشته در جلسه این شورا اعلام کرد:

مجسمه بزرگ ملک المتکلمین در میدان حسن آباد قرار داشت، به پارک شهر منتقل شد و حالا می‌گویند گم شده است .

ملک المتکلمین از روحانیون روشنفکر و مخالف ارتجاع مذهبی بود و مرتجعین وقت او را متهم به داشتن ارتباط با فرقه "ازلیه"  یا "بابیه" کرده بودند.

او زاده اصفهان بود اما درتهران ساکن شده بود. درجریان کودتای محمد علیشاه علیه مشروطه و به توپ بستن مجلس، ملک المتکلمین که در اعتراض به استبداد محمد علیشاه در مجلس شورا متحصن شده بود از مجلس گریخت و به پارک امین الدوله که متصل به مجلس بود رفت. سربازان دولتی او را در همین پارک دستگیر کردند و به باغشاه که یک پادگان نظامی و ستاد کودتا بود بردند و در همین محل او را به بدستورشاه به همراه میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل روزنامه نویس و آزادیخواه با طناب خفه کردند و در گوشه ای از باغشاه دفن کردند.

آنها که طراح ربودن مجسمه او درجریان حریق میدان حسن آباد بودند، بی شک از این گذشته مطلع بودند و رد پای سارقین را باید در میان اعضای شبکه ای جست که مهر بر پیشانی دارند، در انتظار امام زمان هستند و تفکر حجتیه ای دارند و در رگ و پی جمهوری اسلامی نفوذ کرده اند. مجسمه مورچه نیست که گم شود و ربودن آن نیازمند وسیله نقلیه است.


اعلام آمادگی ساندرز برای سفر به تهران

جمهوری اسلامی بار دیگر

بر سر دوراهی استفاده از فرصت


هم چند زبان میداند و هم اطلاعات دارد اما درخدمت دروغ

امیر طاهری دروغ می گوید

هم دیروز شاهنشاهی و هم امروز ج. اسلامی


منتخب اخبار روزهای گذشته


عنوان اول پیک نت 13 مرداد

ایران بسرعت آماده

احتمال حمله هوائی می شود!


پرفسور کالج نظامی ارتش امریکا:

حمله نظامی امریکا به ایران

کدام اهداف را نشانه می گیرد؟


تفسیر روزنامه لوموند از تحریم ظریف

آیا وزیر خارجه یک کشور

نباید سخنگوی آن کشور باشد؟


آنچه که مردم می گویند

ساخت و سازهای سپاه

درمرکزتهران برای پولشوئیاست


فیلم را ببینید!

از این مصاحبه سیاسیون و خبرنگاران ایران باید بیاموزند

مصاحبه با شهردار جدید استانبول


مهدی خزعلی :

دختر شاه حاضر نشد خانه ای را

که پدرم غصب کرده بود بفروشد


بانکی

A.Khodai

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 کدام مطلب پیک نت روزگذشته

بیشتر خوانده شد؟

عنوان اول پیک نت روز گذشته "ایران بسرعت آماده احتمال حمله هوائی می شود" روی فیسبوک و کانال تلگرام پیک نت بیشترین مخاطب را داشت. این مطلب روی این دو شبکه پیک نت جمعا 14 هزار و 300 خواننده داشت و روی 13 فیسبوک خوانندگان آن نیز به اشتراک گذاشته شد.


تلگرام پیک نت


 فیسبوک پیک نت


سایت بین المللی

آمار سایت های خبری فارسی

پیک نت:

Monthly Visitors: 504,930


صفحات اول

روزنامه های امروز ایران