ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 مرداد  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 14 مرداد

حریق مشکوک میدان حسن آباد

مجسمه ملک المتکلمین ربوده شد

اسناد مصدق و کاشانی هم سوخت

 
 
 
 
 

 

حادثه در پی حادثه نشان میدهد که حریق در میدان حسن آباد تهران یک حریق عمدی با اهداف سیاسی بوده است. نخستین خبر آن بود که اسناد محرمانه مصدق و آیت الله کاشانی که در یک دفتر خانه در میدان حسن آباد بوده بکلی سوخته است. و در دومین حادثه معلوم شد در جریان همین حریق مجسمه ملک المتکلمین از مشروطه خواهان و مخالفان شیخ فضل الله نوری بود از میدان حسن آباد ربوده شده است. این سرقت یک سرقت حکومتی و سیاسی است به استناد سخنان مسجد جامعی دومین وزیر ارشاد دولت خاتمی که اکنون عضو شورای شهر تهران است. او روز گذشته در جلسه این شورا اعلام کرد:

مجسمه بزرگ ملک المتکلمین در میدان حسن آباد قرار داشت، به پارک شهر منتقل شد و حالا می‌گویند گم شده است .

ملک المتکلمین از روحانیون روشنفکر و مخالف ارتجاع مذهبی بود و مرتجعین وقت او را متهم به داشتن ارتباط با فرقه "ازلیه"  یا "بابیه" کرده بودند.

او زاده اصفهان بود اما درتهران ساکن شده بود. درجریان کودتای محمد علیشاه علیه مشروطه و به توپ بستن مجلس، ملک المتکلمین که در اعتراض به استبداد محمد علیشاه در مجلس شورا متحصن شده بود از مجلس گریخت و به پارک امین الدوله که متصل به مجلس بود رفت. سربازان دولتی او را در همین پارک دستگیر کردند و به باغشاه که یک پادگان نظامی و ستاد کودتا بود بردند و در همین محل او را به بدستورشاه به همراه میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل روزنامه نویس و آزادیخواه با طناب خفه کردند و در گوشه ای از باغشاه دفن کردند.

آنها که طراح ربودن مجسمه او درجریان حریق میدان حسن آباد بودند، بی شک از این گذشته مطلع بودند و رد پای سارقین را باید در میان اعضای شبکه ای جست که مهر بر پیشانی دارند، در انتظار امام زمان هستند و تفکر حجتیه ای دارند و در رگ و پی جمهوری اسلامی نفوذ کرده اند. مجسمه مورچه نیست که گم شود و ربودن آن نیازمند وسیله نقلیه است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 14 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: