سخنرانی فرمانده سابق ستاد مشترک سپاه

با پیشنهادهای خودمان

می توانیم با امریکا مذاکره کنیم

 

در پرده ابهام

پیشرفته ترین پهپاد امریکا

با کدام سیستم سرنگون شد!

(پیک هفته ۱۰۹) 11 تیر ماه  1398 برابر 2 ژوئیه 2019 

 pyknet100@gmail.com


9-10 تیر

خبرهای
 سیاسی – اجتماعی


9-10 تیر

منتخب رویدادهای منطقه و جهان


9-10 تیر

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


9-10 تیر

منتخب اخبار
شهرستان ها


9-10 تیر

منتخب اخبار ورزشی


9-10 تیر

منتخب اخبار اقتصادی

عنوان اول پیک نت 11 تیر

جنگ و صلح

بحث‌روز مردم وحکومت درایران

در ایران بار دیگر "کرُکرُ خوانی" برخی فرماندهان سپاه و سیاستمداران دست دومی مانند "حداد عال" و فرماندهان دست سومی مثل سردار نقدی درباره زدن و نابود کردن امریکا و یا اسرائیل در صورت حمله امریکا به ایران شروع شده است. بصورت همزمان هر روز بیشتر از روز قبل این پیشنهاد مطرح می شود که باید ایران شرایط خود برای مذاکره با امریکا را اعلام کند. همه آنها دو پیشنهاد را در صدر قرار میدهند: بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم ها. در این زمینه حتی افرادی مانند سردار علائی که در همین شماره پیک نت می خوانید معتقدند خیلی زودتر از رسیدن به لحظات بحرانی کنونی باید این شرایط برای مذاکره اعلام می شد. هیچکدام از افراد این گروه اسم رهبر را نمی آورند اما آشکار است که همه آنها منتقد فرصت از داده رهبر در دیدار با نخست وزیر ژاپن برای طرح همین دو پیشنهاد جهت مذاکره با امریکا هستند.

این در سطح حکومت است. اما در میان مردم، که در انتظار نتیجه کنفرانس جی 20 و دیدار پوتین و ترامپ بودند، نگرانی از وقوع یک حمله غافلگیرانه بار دیگر شدت گرفته است. بویژه که امریکا و دیگر مقامات کاخ سفید گفته اند که در پی یک ضربه یا حمله کوتاه مدت به ایران هستند. طرحی که سرلشگر سپاه "رشید" فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم در ستاد کل نیروهای مسلح که گفته می شود از فرماندهان دارای تفکر در سپاه است، روز گذشته با اشاره به آن گفت که چنین ضربه ای از سوی ایران محدود نخواهد ماند. آن که جنگ را آغاز می کند الزاما پایان دهنده آن نخواهد بود. حتی تهدید کرده اند که در صورت چنین ضربه ای، ایران اسرائیل را هدف خواهد گرفت!

مردم همه این خبرها را با حساسیت دنبال می کنند، چنان که حتی روز گذشته با قطع فیسبوک و  تلگرام در ایران، بیشتر مردم آن را به حساب تدبیر حکومت برای جلوگیری از ارتباط مردم با یکدیگر و با خارج و کنترل هیجان ناشی از حمله به ایران دانستند. بویژه که امریکائی ها بارها مدعی شده اند که با حمله به ایران شورش مردم علیه حکومت آغاز خواهد شد. این درحالی است که روز گذشته روزنامه اطلاعات در خبر غافلگیر کننده ای که در همین شماره پیک نت و در بخش مرور مطبوعات می خوانید اعلام داشت که پوتین و ترامپ در گفتگوی خود درحاشیه کنفرانس جی 20 با یکدیگر بر سر کاهش تنش بر سر ایران به توافق رسیده اند.


مرور مطبوعات 10 تیرماه

روزنامه اطلاعات از توافق

پوتین و ترامپ برسر ایران خبر داد


نه او و نه پلیس هنوز همه واقعیت را نگفته اند

آیا "لیدا کاوه" همه حقیقت

9 روز ناپدیدی خود را گفته؟


منتخب اخبار روزهای گذشته


گفته های صفائی فراهانی و شکوری راد

برای مردم حتی واقعیات هم

دیگر اهمیت گذشته را ندارد


گزارش یک زندانی

از زندان هولناک "فشافویه"

محمد شریفی مقدم


عنوان اول پیک نت 11 تیر

با شیمی درمانی

سرطان نظام درمان میشود؟


ایران ضربه سریع و کوتاه زمان

امریکا را دست کم نگیرد!

روزنامه امانیته- ترجمه آذرنگ


سرمایه گذاری ایران

روی یک ‌دوره ای شدن ترامپ

فروزنده فرزاد


بانکی

A.Khodai

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 کدام مطلب پیک نت روزگذشته

بیشتر خوانده شد؟

گزارش هولناک از زندان "فشافویه" تهران که در شماره روز گذشته پیک نت منتشر شد با 14 هزار و 700 خواننده روی فیسبوک و تلگرام پیک نت بیشترین مخاطب را داشت. این مطلب را 11 خواننده آن در فیسبوک خود به اشتراک گذاشتند.


تلگرام پیک نت


 فیسبوک پیک نت


سایت بین المللی

آمار سایت های خبری فارسی

پیک نت:

Monthly Visitors: 504,930


صفحات اول

روزنامه های امروز ایران