ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 آبان 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سقوط دلار بحث روز است

شکست ترامپ، برای مردم

مهم تر از اخبار کرونا شده!

 
 
 
 
 

 

ایرانی ها در هفته  ها و بویژه روزهای گذشته، بیش از آن که  اخبار تلفات کرونا درایران را دنبال کنند، اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا را دنبال کردند. البته تجار و حکومتی ها و بازاری ها بیش از مردم عادی به نتیجه انتخابات امریکا چشم دوخته بودند. درست خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی و رسانه های حکومتی که بر طبل بی تفاوتی نسبت به نتیجه انتخابات امریکا کوبیدند. نتیجه شکست ترامپ هرچه که در آینده باشد، فعلا سقوط ارزش دلار در ایران اولین نتیجه این شکست است. همچنان که شکستن دل آنها که منتظر ادامه ریاست جمهوری ترامپ، ادامه و حتی تشدید تحریم ها و برداشتن گام دوم (پس از تسخیر مجلس یازدهم) برای تسخیر کاخ ریاست جمهوری بودند. این دل شکستگان، حالا بیم دارند که بار دیگر باد در پرچم روحانی بپیچد و در ادامه آن، نوبت آنها برای ریاست جمهوری نرسد! این درحالی است که بی خبر از طرحی که برای دولت ناشناخته آینده با رئیس جمهوری  از چهره های غیر تکراری گذشته هم نیستند! این که رهبر در باره انتخابات امریکا چه تفسیری خواهد کرد همانقدر برای مردم عادی بی اهمیت است که بازتاب نتایج اقتصادی و سیاسی آن درایران با اهمیت. مردم از همین سقوط قیمت دلار می گیرند و میروند به جلو!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 9 نوامبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: