ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 آبان 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

چه کسانی عامل ابتدای او به کرونا شدند؟

میرحسین مرگ در حصر را

به آزادی برای زندگی ترجیح داده

 
 
 

 

 خبر مربوط به مثبت بودن تست کرونای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از روز گذشته روی شبکه اینترنت قرارگرفت. با توجه به اینکه آنها در حصر هستند مردم میخواهند بدانند که آنها چگونه و در تماس با چه کسانی مبتلا به کرونا شده اند و اکنون در کدام بیمارستان بستری اند؟ عدم پاسخگوئی به این سئوالات این شبهه را در جامعه بوجود می آورد که مافیای قدرت از فرصت شیوع کرونا در کشور استفاده کرده و آنها را به قربانگاه این ویروس برده است. آنها که هاشمی را استخر مرگ کردند، طبیعی است که هیچ فرصت و بهانه ای را برای تمام کردن کار میرحسین موسوی از دست ندهند. مردی که آنچه در بیانیه های پس از کودتای انتخاباتی 88 نوشت و درباره آینده ریاست جمهوری احمدی نژاد برای چهار سال دیگر و فساد و تباهی نظام پیش بینی کرده تحقق یافت و اکنون پیرانه سر ماندن در حصر را به رهائی از حصر با قبول شرط و شروط های حکومتی نمی پذیرد. او میان مرگ در حصر  و رهائی برای زندگی عادی اولی را  انتخاب کرده است و صد البته اگر فضائی برای آزادی سیاسی او فراهم آید بی شک نظرات خود را درباره اوضاع کنونی جامعه و نظام خواهد گفت.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 16 نوامبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: