ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

13 مهر ماه 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

موج نگرانی از آغاز دوباره اسیدپاشی

سخنان امام جمعه اصفهان

یا از سر بلاهت است و یا ماموریت!

 
 
 

 

 

اظهار نظر امام جمعه اصفهان برای نا امن کردن فضای شهری علیه زنان هنجار شکن، با موجی از انتقاد علیه این سخنان در ایران روبرو شده است. سخنانی که اگر از سر بلاهت نباشد، ماموریت است و باید بررسی شود که او خود این توصیه را کرده و یا اطرافیانش به او دیکته کرده اند و اگر کار اطرافیان باشد، باید رسیدگی شود که آنها کیستند و به کجا وصل اند.

این یکی از دهها توئیت و صدها نوشته انتقادی از سخنان امام جمعه اصفهان است که همگی با نگرانی از تکرار اسیدپاشی های گذشته در اصفهان خواهان جلوگیری از فاجعه ای دوباره است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  4 اکتبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: