ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

16 مهر ماه 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اتهام اصلی: پافشاری او برای ورود سه وزیر زن به کابینه

محاکمه شهیندخت مولاوردی

معاون پر توان کابینه اول روحانی

 
 
 

 

 

سرانجام توانستند شهیندخت مولاوردی معاون روحانی در کابینه اول و قوی ترین چهره دولت او را به پای میز محاکمه بکشانند. ابتدا به روحانی فشار آوردند تا او را از کابینه کار بگذارد و ظاهرا روحانی با او به این تفاهم رسید که به بهانه رسیدن به سن بازنشستگی از دولت خارج شود. آنها که این فشار را به روحانی آوردند به این بسنده نکرده و پرونده ای برای مولاوردی درست کردند تا امکان فعالیت سیاسی را از او بگیرند و حتی زندانی اش کنند. تنها اتهام گنُگ و نا مفهومی بعنوان اتهام وی انتشار یافته اینست که اطلاعات واسنادی را که طبقه بندی بوده به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد داده و ضمنا فعالیت های تبلیغاتی علیه نظام داشته است.

آن اسناد طبقه بندی شده کدام بوده و تبلیغاتی که به آن اشاره شده کدام؟ اعلام نشده است. اما درد اصلی آنها که برای او پرونده تشکیل داده و محاکمه اش می کنند آنست که او سازمانده، مذاکره کننده و پیشنهاد کننده ای پر توان است. در دیدار و مذاکره با پاپ تسلط خود را در زمینه دیدارهای سیاسی نشان داد و پس از انتخاب مجدد روحانی به ریاست جمهوری لیستی از زنانی که شایسته و توانمند برای مقام وزارت هستند تهیه کرد و تا آخرین لحظه بر ضرورت ورود 3 زن بعنوان وزیر در کابینه دوم روحانی پافشاری کرد. جرم واقعی او اینهاست!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  7 اکتبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: