ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

23 مهر ماه 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

نگرانی مردم به سمت وحشت می رود

چرا دولت نمی گوید برای

تهیه واکسن کرونا به کجا رسیده؟

 
 
 
 
 

 

هیچ مقامی نمی گوید و در هیچ کنفرانس خبری نیز خبرنگاران از سخنگوی دولت سئوال نمی کنند که چرا با روسیه برای خرید واکسن کرونا وارد مذاکره نشده اید و یا اگر شده اید چه نتیجه ای گرفته اید. این در حالی است که بی وقفه محدودیت های زندگی را برای مردم اعلام می کنند بی آنکه بگویند برای تهیه واکسن چه کرده اند. گهگاه مدعی می شود که در داخل کشور در حال تهیه واکسن کرونا هستند.

رئیس بنیاد سرمایه گذاری مستقیم روسی برای واکسن کرونا روز گذشته اعلام کرد که بیش از ۵۰ کشور جهان تمایل خود را برای خرید واکسن کووید 19 ساخت روسیه اعلام کرده اند. آیا ایران یکی از این 50 کشور است؟ حتی در برخی کشور مراحل اولیه تائید واکسیناسیون کرونا ساخت روسیه را با هدف خرید آن اعلام کرده اند. از جمله درامارات متحده عربی که فاز سوم آزمایشات بالینی واکسن روسی ضد کرونا را تائید تایید کرده است. اگر ایران نیز وارد این مراحل شده چرا آن را اعلام نمی کند تا بلکه مقداری از نگرانی مردم که می رود تا به وحشت ملی تبدیل شود کاسته شود؟

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  14 اکتبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: