ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 مهر ماه 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

نامه ای از داخل بیمارستان الزهرای اصفهان

در یک جمله برایتان بنویسم:

وحشتناک ترین صحنه را می بینم

 
 
 
 
 

 

من از بیمارستان الزهرای اصفهان اینها را برای شما می نویسم: یکساعت پیش از بیمارستان به خانه بازگشتم. اوضاع وحشتناک است. وحشتناک ترین صحنه ها را دیدم. صحنه هائی که در ماه های اخیر ندیده بودم. همه چیز ریخته بهم. عجیب تر از همه اوضاع تهران است که بدتر از اصفهان است.  این روزها از هرکس تست بگیرید مثبته اما در بخش های باصطلاح VIP همیشه امکان بستری هست و بخش های عمومی درحال انفجار شلوغه.

درباره قاچاق داروها هم این را تند تند برای شما مینویسم: مافیای وسائل پزشکی با کمک کمپانی های داروئی دارند مردم را غارت می کنند.  دو نفر از بزرگان مافیا دکتر "م" وزیر سابق و "د" رئیس سازمان ....هستند. چند صد نفر دارند به ثروت های بادآورده می رسند و میلیونها نفر به فقر مطلق رسیده اند. در یک جمله می نویسم که علامت بزرگ سئوال روی اسم مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد کرونا قرار دارد.

حتی نماینده وزیر را ناچار به ترک کمیته ها و یا گروه های مسئول مقابله با کرونا کرده اند. یعنی کمیته ها را از غریبه ها پاک کرده اند تا با خیال آسوده چپاول کنند.  اول پروتکل داروئی می نویسند و بعد زود و بند با شرکت های داروئی و وسائل پزشکی را که نهایتا با مارک ایرانی وارد بازار می شود را شروع می کنند. مثلا در حال حاضر داروی بی ارزش "رمدسیویر" را بنام نجات دهنده جا زده اند و برای تزریق هر دوز در منزل 16 میلیون تومان دریافت می شود و یا روشی بنام هموگرفیوژن ابداع کرده اند (سم زدائی از خون) هر جلسه هفتاد میلیون در خانه. انجام این کار نیاز به فیلتری دارد که در بازار سیاه بیست میلیون تومان معامله می شود و دراین بین هر کدام از اعضای چرخه مشخصه و درجا به حسابش منتقل می شود.

در چنین اوضاعی  چگونه قبول کنیم که امکان خرید 19 کامیون دارو از داروخانه ها وجود دارد؟ چگونه باور کنیم آن چشم های تیزبینی که یک کولبر بد بخت را همچون گنجشک شکار می کند کاروان 19 کامیون ترانزیت دارو به عراق را ندیده است تا ارتش عراق آن را کشف کند؟

من اطلاع دارم که از چند هفته پیش انبارهای مخفی را پر از دارو کرده بودند چون فهمیده بودند قرار است قیمت آنها ناگهان جهش کند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  19 اکتبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: