ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 مهر ماه 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 29 مهر

صلح امام حسنی

دشوار تر از جنگ 8 ساله

 
 
 

 

 روز گذشته را در ایران به "دوشنبه سیاه" نامگذاری کردند. روزی که کرونا بیشترین قربانی را در ایران گرفت. ممنوعیت ها و محدودیت ها عملا راه به جائی نمی برد زیرا نه حکومت توان قرنطینه عمومی به سبک چین را دارد و نه مردمی که اکثریت آنها در سخت ترین شرایط معیشتی قرار دارند توان تحمل قرنطینه را دارند. هر نوع فشار حکومت به این اکثریت نتیجه ای ندارد جز شورش و هر نوع کوتاهی در کنترل کرونا نیز به معنای نامگذاری روزهای هفته به روزهای سیاه است. بدین ترتیب، کرونا می رود تا در ایران خود موجب یک دگرگونی و خانه تکانی حکومتی شود. این خانه تکانی بدان معنا نیست که این روحانی برود و یک روحانی دیگر رئیس جمهور شود و یا یک نظامی رئیس جمهور شود و یا پدیده ای نظیر احمدی نژاد را از آستین در آورند. کار این این مرحله گذشته است و صحبت از تغییرات و تحولات اساسی است که شواهد نشان میدهد رهبر جمهوری اسلامی علیرغم همه اختیاراتی که دارد توان و جسارت قبول و حمایت از این تحول و تغییرات را ندارد. او به زعم خویش همچنان می خواهند با مانورهائی که دیگر برای مردم کوچکترین ارزش و اعتباری ندارد این مرحله را پشت سر بگذارد. اندیشه و سیاستی که موجب تشکیل مجلس بی اعتبار و بی کیفیت کنونی شد و بر کشیدن هائی که نتیجه آن رئیس کنونی قوه قضائیه است که در باتلاق قوه قضائیه دست و پا می زند . کرونا در ایران می رود تا خطر حمله نظامی به ایران را پشت سر بگذارد و قطعا تحریم هایی که امریکا و اسرائیل بر آن پافشاری می کنند و آن را چون زالو به جان مردم انداخته اند، به پیش بینی خود دست اندرکاران نظام  رگهای آن را هم خواهد جوید! اوضاع اینگونه نیست که این زالو تنها خون مردم را بگیرد. آن "صلح امام حسنی" که روحانی در سخنرانی جنجالی خود مطرح کرد ناظر بر همین پیش بینی است. و آنها که کتاب صلح امام حسن، ترجمه علی خامنه ای را در این روزها روی اینترنت منتشر کرده اند، یا به اشاره بیت رهبری چنین کرده اند تا زمینه این صلح را فراهم کنند و یا از بدنه حکومت آن را منتشر کرده اند تا او را ناچار به قبول صلح امام حسنی کنند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  20 اکتبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: