ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8  تیر 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سازمانی که پس از 28 مرداد شیخ محمود حلبی بنا نهاد

انقلاب 57 را گام به گام

طی 40 سال "حجتیه" بلعید!

 
 
 

 

 

7 تیر دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و آیت الله بهشتی که شانس اول جانشینی آیت الله خمینی بود کشته شد. پیش از او آیت مطهری که نزدیک ترین شاگرد آیت الله خمینی بود این موقعیت را داشت. او نیز با شلیک گلوله ترور شد. اولین ترور مهم در جمهوری اسلامی. آیت الله طالقانی نیز به ناگهان در خانه قلبش از حرکت باز ایستاد. رویدادهای که همچنان مشکوک است و انواع شایعات درباره این مرگ ناگهانی وجود دارد. این هر سه دارای تفکرات سیاسی- مذهبی متفاوتی نسبت به روحانیون مرتجعی نظیر مصباح یزدی و طیف حجتیه بودند. بویژه آیت الله طالقانی که پایگاه وسیع مردمی نیز داشت و پیش از بازگشت آقای خمینی به ایران عملا او نقش رهبری راهپیمائی ها را داشت. بعنوان نمونه بخوانید نظر او را درباره حجاب و مقایسه کنید با آن نظراتی که اکنون حاکم است و رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز از آن بعنوان دفاع از حجاب حمایت می کند.

عکسها: شیخ محمود حلبی با عمامه سفید و داغ بر پیشانی- بهشتی، باهنر و خامنه ای به همراه جوان هائی که آیت الله بهشتی در حزب جمهوری اسلامی جمع کرده بود بر سر سفره ناهار در دفتر آن حزب. بهشتی در انفجار حزب جمهوری اسلامی و باهنر در انفجار نخست وزیری (او نخست وزیر محمد علی رجائی رئیس جمهور جانشین بنی صدر بود) کشته شدند. از این جوانها نیز معلوم نیست کدامشان از انفجار حزب جمهوری اسلامی جان به در بردند. گفتگوی زیر گوشی بهشتی و طالقانی و عکسی از آیت الله مطهری در کنار آیت الله مفتح که پیش از انقلاب امام جمعه مسجد قبا (رقیب حسینه ارشاد و علی شریعتی) بود و از قربانیان ترورهای بعد از انقلاب و همچنین احمد خمینی که مرگ او نیز مشکوک است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 28 ژوئن 2020

 
 

اشتراک گذاری: