ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12  تیر 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 12 تیر

حریق ها و انفجار ها

 برای اعلام شرایط امنیتی و فوق العاده است؟

 
 
 

 

 آیا آتش سوزی ها، انفجارها و دیگر رویدادهای مشابه که در دوران اخیر همه شاهدش هستند، رویدادهائی عادی است؟ اگر اینچنین است، چرا مثلا سال گذشته و یا سالهای گذشته چنین حوادثی پیاپی در ایران روی نمیداد؟ این تصور که از خارج این حوادث برنامه ریزی می شود و رفتن دنبال نخود سیاه "دست خارجی" ادامه گمراهی است، بنابراین، رویدادهائی که به آن اشاره شد و آخرین آن انفجار در کلینیک سینا و قربانی شدن 17 نفر است، اگر هدایت شده باشد، آمرینی دارد و عاملینی. هیچ آدم عاقلی مردم ناراضی از اوضاع را متهم به دست داشتن در این انفجارها و حریق ها و رویدادهای مشابه نمی کند، اما چرا نباید به این نکته اندیشید: آنها که فرمان آتش زدن سینما رکس آبادان را دادند و بعدها جایزه هم گرفتند و نماینده مجلس شدند و یا آنها که سفارت عربستان را آتش زدند و آنها که دانشمندان اتمی را ترور کردند و یا سرلشگر صیاد شیرازی را شکار کردند و نمونه هائی مشابه، نمی توانند پشت رویدادهای کنونی باشند؟ می توان سئوال کرد: با چه انگیزه ای؟ پاسخ: همان انگیزه ای که تظاهرات علیه دولت روحانی را در دیماه 96 در مشهد سازمان دادند اما کار از دستشان در رفت و تبدیل شد به تظاهرات در یکصد شهر علیه کل نظام. میخواهند دولت را برکنار و یا فلج کرده و شرایط امنیتی و فوق العاده در ایران اعلام کنند و با این رویدادها می خواهند همراهی و تائید افکار عمومی را داشته باشند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 2 ژوئیه 2020

 
 

اشتراک گذاری: