ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

31 اردیبهشت 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

فیلم را ببینید!

موقعیت نوین روحانی

در نظام و در میان مردم!

 
 
 

 

 

روحانی که این روزها از تحکیم موقعیتش در حکومت و حمایتش از سوی مردم، بدلیل مقابله با شیوع کرونا، بستن حرم ها و مساجد برای جلوگیری از شیوع کرونا و دهها تصمیم دیگر در همین ارتباط صحبت می شود، با جمعی از فعالان سیاسی دیدار کرد. این یگانه دیدار – حتی به بهانه ماه رمضان- او در هفته های اخیر نیست. در کنار این دیدارها، تصمیماتی هم گرفته که ضربه ایست. از جمله برکناری وزیر صنایع و معادن با هدف لگام زدن به بازار خود رو و مهم تر از آن طرح دوباره لایحه ایجاد وزارت بازرگانی در مجلس که تاکنون حداقل دو بار مجلس با آن مخالفت کرده و شورای نگهبان نیز با آن مخالف است. او می کوشد با تاسیس این وزارتخانه نظارت دولت بر صادرات و واردات برقرار کرده و جلوی قاچاق کالا را بگیرد.

روحانی در دیدار با فعالان سیاسی از ضرورت رفتن به سوی تاسیس احزاب واقعی در کشور سخن گفت و روی دو تا سه حزب اصلی تاکید کرد. اگر این خواست و این خیز به نتیجه برسد، آنگاه مجلس آینده در منگنه احزابی قرار خواهد گرفت که از بیرون مجلس آن را زیر کنترل خواهند گرفت تا یکبار دیگر فاجعه دوران احمدی نژاد، این بار به پرچمداری مجلس تکرار نشود. آیا او در همآهنگی با راس نظام در این دوران پیش می رود؟

فیلم بالا مربوط به همین دیدار است.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 مه 2020

 
 

اشتراک گذاری: