ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۸ فروردین ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

توافق شتابزده اتمی

به سود ایران نیست!

 
 
 

 

 

رسم ما در سالهای اخیر اینگونه بوده که دو هفته اول هر سال را تعطیل کرده و در کنار استراحتی که همه همکاران ما بدان نیازمند هستند، شرایط لازم برای برخی دیدارها و مشورت ها را نیز فراهم کنیم. به رغم رویدادهای اوکراین و ضرورت انتشار واقعیات آن و افشای تحریکات و دروغ پردازی های رسانه های غرب که سه تلویزیون فارسی زبان خارج کشور نیز آن را با آب و تاب دنبال می کنند، هنوز می توانستیم تا 14 فروردین انتشار پیک نت را به تعویق بیاندازیم. به این دلیل ساده که جنگ پیشگیرانه روسیه برای جلوگیری از فاجعه مسلح شدن فاشیست های اوکراین به سلاح اتمی و شیمیائی و گسترش تحقیقات و حتی پخش ویروس های جدید ادامه خواهد یافت و پیک نت نیز همزمان با پایان تعطیلات نوروزی و بازگشت ایرانیان از سفرهای نوروزی بموقع بر مرکب اخبار سوار خواهد شد. در این میان، پس از یک دوره تبلیغات غرب بر سر این که روسیه مانع توافق برجام شده، ناگهان با قبول شرایط روسیه از سوی امریکا مسئله مهم توافق برجام سرعت گرفت. امریکا از گنجاندن بندی در توافق اتمی که بموجب آن کشورهای تحت تحریم امریکا حق فعالیت اقتصادی در ایران نخواهند داشت (مشخصا روسیه و در آینده باحتمال بسیار چین) برای دستیابی به توافق اتمی شرط خود را پس گرفت. با ورود ارتش روسیه به اوکراین، به نمایش درآمدن قدرت نظامی روسیه، حمایت چین از روسیه و آغاز بحران نفت و گاز در اروپا، شتاب برای توافق اتمی با ایران سرعت گرفت که هدف از آن آشکار است: بهره گیری از نفت و گاز ایران و پر کردن بخشی از کمبود تحریمی نفت و گاز روسیه و درکنار آن ایجاد نفاق میان روسیه و ایران و جدائی آن دو از یکدیگر. این جدائی و خالی کردن پشت ایران از حمایت روسیه، یکی از استراتژی های امریکا و بطور کلی غرب است. پیرامون هر یک از این مسائل بموقع خود بیشتر خواهیم نوشت، اما آنچه اکنون، بعنوان نظر خود، وظیفه ملی میدانیم اعلام کنیم مسئله توافق برجام است که درابتدا نیز بدان اشاره کردیم. ما اعتقاد داریم، امریکا دراین مرحله ممکن است در چارچوب همان استراتژی جدائی ایران از جبهه شرق (روسیه و چین) امتیازهائی بصورت موقت بدهد، تا در فرصتی مناسب آن را پس گرفته و با ایران آن کند که در تمام سالهای پس از انقلاب 57 در برنامه خود داشته است. بی تفاوت از این که کدام رئیس جمهور از کدام یک از دو حزب امریکا در کاخ سفید هستند و یا باشند. ما همانگونه که در دوران اخیر بارها نوشته ایم، اعتقاد داریم ایران حتی در چارچوب توافق اتمی نیز باید دستآوردهای اتمی خود را حفظ کند و برتوان موشکی خود بیافزاید. این نظر را امروز و با فصل نوینی که جهان با تقابل دو جبهه شرق و غرب آغاز کرده و جنگ اوکراین و فاش شدن تدارک جنگ اتمی که فاشیست های تحت حمایت امریکا و اروپا در اوکراین آن را تدارک می دیدند، یک گام محکم تر برداشته و اعتقاد داریم ایران باید کلاه خود را محکم تر از گذشته در توفانی که برخاسته نگهدارد. این حفظ کلاه به معنای آنست که باید قدرت اتمی و نظامی خود را حفظ کتد زیرا معلوم نیست فردا چه پیش خواهد آمد. جهان در حال پوست انداختن است و آنچه در اوکراین جریان دارد بخشی از همین پوست انداختن است. این پوست اندازی جهانی، خواه نا خواه به پوست اندازی داخلی کشورها نیز خواهد انجامید و از آن گریزی نیست، چنان که در روسیه آغاز آن را شاهدیم و امثال "چوبایس" ها که طراحان خصوصی سازی در روسیه بودند فرار را بر قرار از کشور ترجیح داده اند.

همه میدانند که ایران گرفتار بحران اقتصادی است و فشار سنگینی بر مردم وارد می آید. لغو تحریم ها شاید بخشی از این فشار را کم کند اما این فشار در نهایت خود در گرو مقابله با مافیاهای اقتصادی و تغییر سیستم اقتصادی حاکم است. سیستمی که هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری اش پایه های آن را با نام برنامه "تعدیل اقتصادی" ریخت و همچنان ادامه دارد. آنقدر که تغییر این سیستم اقتصادی و خاتمه بخشیدن به حکومت مافیاهای اقتصادی می تواند فشار اقتصادی بر اکثریت مردم ایران را کم کند، لغو تحریم ها نمی تواند، چرا که این سیستم و این مافیاها حاصل لغو تحریم ها را نیز خواهند بلعید.

بنابراین، امروز ایران و آینده آن در گرو دو تصمیم ملی است: نخست تقویت قدرت نظامی و اتمی و دوم مقابله با مافیاهای اقتصادی و سفت کردن کمربندها در داخل کشور. در چارچوب همین دو تصمیم است که اعتقاد داریم نباید باستقبال شتابزده توافق اتمی رفت. اگر این توافق تا دیروز ضروری بود، امروز ضرورت ندارد و فردا در گرو آن پوست اندازی جهان است که بدان اشاره کردیم. منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری و بدون شعارها و نمایش های تبلیغاتی و رجزخوانی های بیهوده باید به سوی مناسبات همه جانبه با جبهه شرق رفت. از هر توافق اتمی که در جهت تضعیف قدرت نظامی و اتمی ایران نباشد باید استقبال کرد و در مقابل، با هر توافقی که از این قدرت بکاهد مخالفت. از این بازی تبلیغاتی جدید که گویا توافق اتمی در گرو بودن یا نبودن نام سپاه در لیست تحریم هاست باید فاصله گرفت. این ادامه همان بازی یک ماه پیش با علم کردن شرایط روسیه برای جلوگیری از توافق اتمی است. بحث اصلی اینها نیست، بحث اصلی آنست که همزمان با در باغ سبزی که امریکا برای توافق اتمی نشان میدهد، مشغول تشکیل جبهه های نظامی در منطقه و قرار دادن کشورهای منطقه در کنار اسرائیل است. چهار تکه کردن ایران هدف امریکاست و جبهه ای که در منطقه تشکیل میدهند همین هدف را دنبال می کند. همچنان که در روزهای اخیر سعی کردند با تشکیل جلسه سران ناتو و اتحادیه اروپا جبهه ناتو را در برابر جبهه شرق (روسیه، چین، هند و ایران) منسجم تر کنند. هوشیاری چین در این زمینه را باید در سفر غافلگیرانه وزیر خارجه آن کشور در هفته اول سال نو به هندوستان و سپس کابل ستود. همچنان که به سرعت گیری نزدیکی پاکستان به چین و روسیه باید توجه داشت. جبهه بندی های جهانی گریز ناپذیر شده است و تعلل ایران و از آن خطرناک تر تضعیف قدرت اتمی و نظامی ایران غیر قابل چشم پوشی.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۸ مارس ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: