ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۹ شهریور ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

تشکیل شورای انرژی اروپا

برای یافتن راه حل سرمای زمستان

 
 
 
 
 

 

وحشت از تاریکی و سرمای زمستان بتدریج به دلهره روز رهبران اروپا نیز تبدیل شده است. برخی از آنها فکر می کنند تا پایان تابستان و تا پیش از فرا رسیدن زمستان زود هنگام در اروپا باید به پیروزی در جنگ اوکراین برسند و روسیه را شکست بدهند، این فکری است که آلمان، لهستان، انگلیستان و تاحدودی فرانسه دارند و امریکا این فکر را تشویق می کند اما بتدریج در میان آنها نیز این واقعیت تقویت می شود که چنین شکست و پیروزی متصور نیست و فکری اساسی برای زمستان باید بکنند، مگر آنکه شکست را پذیرفته و به خواست های روسیه تن بدهند.

در چارچوب همین بحث ها و از بیم ادامه جنگ و زمستان سرد، وزرای انرژی اتحادیه اروپا قرار است یک نشست اضطراری برگزار ‌کنند.  آنها پس از یک هفته مذاکرات سرانجام به این نتیجه رسیدند که جلسه فوق‌العاده شورای انرژی اروپا را روز نهم سپتامبر در بروکسل تشکیل بدهند، بلکه بتوانند راه حلی برای زمستان پیدا کنند.

دراین میان روسیه با خونسردی کامل ناظر رویدادهای اروپا و البته در انتظار زمستان است!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۳۱ آگوست ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: