منتخب اخبار  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱ مرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
   
 

 

منتخب اخبار استان ها و شهرستان ها

 

پل فریدونکنار قبل از افتتاح فروریخت!

https://aftabnews.ir/fa/news/783434

 

سرقت با داروی بیهوشی

https://www.asriran.com/fa/news/849837

دلجویی پلیس از مادر و دختری که گشت ارشاد با آنها با برخورد کرده بود

https://www.khabaronline.ir/news/1653700

میبدی: چرا آمار اختلاس ها و خروج ارز از کشور در خطبه ها گفته نمی شود؟

https://www.khabaronline.ir/news/1653041HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/1653041/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7"/

استاد حوزه علمیه: شکاف بین روحانیت و مردم بیشتر شده

https://www.khabaronline.ir/news/1653268HYPERLINK "https://www.khabaronline.ir/news/1653268/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87"/

نظارت بر عملکرد ضابطان گشت ارشاد بر عهده کیست؟

https://www.khabaronline.ir/news/1653483/

هشدار حسن خمینی در خصوص رفتار حاکمیت با مردم

https://www.jamaran.news/12/1560477HYPERLINK "https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1560477-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85"-

جوادی آملی: مسئله حجاب با سرنیزه حل نمی شود

https://www.bartarinha.ir/20/1228992-

دستگیری 16 عامل اصلی درگیری در میدان تره بار تهران

https://www.entekhab.ir/fa/news/686697/

بیش از 60 درصد کودکان کار استان کرمان از اتباع بیگانه هستند

https://www.entekhab.ir/fa/news/686554HYPERLINK "https://www.entekhab.ir/fa/news/686554/%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF"/


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۲۳ ژوئیه  ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: