ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۴ خرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

دست اکثر روزنامه در جیب این اتاق است

مافیای اتاق بازرگانی

علیه سیاست خارجی نظام

 
 
 
 
 

 

اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی، امروز تبدیل به مهم ترین کانون تشویق و فشار برای مصالحه با امریکا و غرب بر سر عقب نشینی اتمی شده و تقریبا تمام روزنامه های داخل کشور را در اطراف این سیاست خود بسیج کرده است. قدرت مالی این اتاق به آسانی توانسته روزنامه هائی را که با سیاست خارجی راس نظام مخالفند بسیج و به خط کند. این هدایت زیر زمینی زیر پوشش مخالفت با نزدیکی ایران به روسیه و حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه پیش برده می شود. هفته نامه "تجارت فردا" و روزنامه دنیای افتصاد تبدیل به پیشانی اتاق بازرگانی شده و روزنامه های دیگر به "خاله" نگاه می کنند تا "مثل خاله غربال کنند"!

باز موسی غنی نژاد را از جعبه جادو در آورده اند و هر روز یک تا دو روزنامه با او مصاحبه می کنند تا خطوط اصلی سیاست اتاق بازرگانی را مطرح کند و به بقیه روزنامه ها خط بدهد. در کمال حیرت، روزنامه جمهوری اسلامی عضو پیوسته و شرمگین همین تیم شده و محمد طبیبیان (عضو شورای سیاستگذاری مجله «تجارت فردا» تریبون دار این روزنامه شده است. ایشان می گوید:  «جراحی اقتصادی باید در جهت ایجاد یک نظام بانکی مثل آنچه در کشورهای پیشرفته (بخوانید امریکا و غرب) وجود دارد باشد.

دو روزنامه کیهان و جوان که خواننده اندکی دارند و مخاطبان آنها عمدتا حکومتیان هستند اتاق بازرگانی را متهم به "ارز خواری" کرده اند. اما این دو روزنامه نه پایگاهی درمیان مردم دارند، نه قلم و زبانشان برای مردم اعتماد برانگیز است و نه خود میدانند ریشه ها کجاست که آن را طرح کنند. بدین ترتیب این دو روزنامه نیز عمدتا مسئله را تبدیل کرده اند به جنگ زرگری و جنگ قدرت و در نتیجه میدان خالی مانده است برای اتاق بازرگانی، مافیاهای ثروت و روزنامه هائی که دستشان در جیب این دوست! این مافیاها در اولین فرصتی که بدست آورند دست به اقداماتی کودتائی خواهند زد.

راس نظام و تصمیم گیرندگان اصلی نیز جرات ندارند حداقل اجازه انتشار یک روزنامه چپ را بدهند تا حریف این میدان بشود و یا در کمترین حد "فیلترینگ" را از روی روزنتی مانند پیک نت بردارند!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۲۵ مه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: