ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۹ خرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

خشونت گریزی مردم و پرهیز حکومت از خشونت

تظاهرات آبادان

جلوه ای از همبستگی ملی

 
 
 

 

 

تظاهرات مردم در خوزستان و برخی شهرهای دیگر زیر فشار امنیتی حاکم بر خوزستان کاهش یافته اما همچنان، شب ها و با استفاده از تاریکی شب و خنک شدن هوا حداقل بصورت پراکنده ادامه دارد. این تظاهرات اعتراضی از مرز فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان گذشته و مانند همه تظاهرات اعتراضی دیگر این حادثه نیز زمینه ساز بروز خشم مردم در سطح کشور نسبت به گرانی، تبعیض، بی کفایتی، رانت خواری، دروغگوئی حکومتی و در مجموع بی اعتمادی وسیع مردم نسبت به حکومت شد. این واقعیت در شعارهای معترضان نیز منعکس است. حالا دیگر شعارها کمتر درباره فرو ریختن متروپل، بلکه بیشتر علیه حکومت سر داده می شود. در خوزستان نیز مانند کردستان و بلوچستان سلاح در میان مردم پخش است اما تاکنون کسی دست به سلاح نشده و مردم بسیار هوشیارانه از خشونت پرهیز داشته اند و نیروهای ویژه اعزامی به سراسر خوزستان نیز تاکنون چنان عمل نکرده اند که در آبان خونین 98 عمل کردند. حتی در حد شلیک گلوله های ساچمه ای در تظاهرات اصفهان ( بستر زاینده رود) نیز استفاده نشده است. اعتراضات که بتدریج حالت عزاداری به خود گرفته تا آنجا که گزارش ها نشان میدهد تلفات جانی نداشته اما بر شمار قربانیان فرو ریختن متروپل مرتب افزوده می شود و بتدریج به رقم 50 تا 60 قربانی نزدیک می شود. علاوه بر خوزستان در برخی شهرهای دیگر ایران نیز بعنوان همبستگی با مردم آبادان اجتماعاتی شکل گرفته و بیانیه هائی نیز صادر شده است. حداقل در این فیلم نیز دیده می شود که مردم بصورت سنتی چوب بدست دارند و نه سلاح.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۳۰ مه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: