ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۱ خرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اوکرائینی های فراری

"نخود، نخود" بازگردید به خانه خود!

 
 
 

 

 

دولت آلمان مقررات سفت و سختی را علیه مهاجرین جدید اوکراین وضع کرده و عملا زمینه بازگرداندن آنها به کشورشان را فراهم می کند. از جمله خودداری از بیمه درمانی، کمک مالی و دولتی و ... که بطور معمول شامل حال پناهندگان کشورهای دیگر می شود. بخش زیادی از آنها که از اوکراین خود را به آلمان و دیگر کشورهای اروپائی رسانده اند از قشرهای مرفه اوکراین هستند و اغلب با اتومبیل های شخصی خود از طریق مرز لهستان خود را به اروپا رسانده و حتی بلافاصله حساب های بانکی باز کرده و پولهائی را که با خود آورده اند در این حساب ها سپرده اند. امری که حداقل دولت آلمان بسرعت از آن آگاه شد. حالا گزارش می شود که در لهستان هم محدودیت ها علیه اوکرائینی هائی که این کشور را ترک کرده اند آغاز شده است.

این در حالی است که در غرب اوکراین، در شهر "لویو" که در مرز لهستان قرار دارد ساکنان بشدت ناسیونالیست شهر از کمک های بشردوستانه به پناهندگانِ روس زبان شرق اوکراین خودداری می کنند، زیرا آنها به زبان روسی حرف می زنند.

در امریکا و کانادا نیز در کمپ هائی که برای پناهندگان بشدت ناسیونالیست اوکرائینی برپا شده، ساکنان این کمپ ها صحبت به زبان روسی را ممنوع کرده و کسانی که به روسی حرف بزنند را طرد می کنند و حتی آنها را تحت فشار روانی قرار میدهند.

فیلم نمونه ای از برخورد ساکنان "لویو" با فراریان شرق اوکراین است که نشان میدهد در 20 سال اخیر، دولت اوکراین چگونه روحیه نژاد پرستی و نازیسم را در اوکراین نهادینه کرده بود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت اول ژوئن ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: