ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

گرانی دردل نظام مافیائی است

امام جمعه مشهد، خودش

سر شبکه مافیای امام جمعه هاست!

 
 
 

 

 

امام جمعه ها تبدیل شده اند به پرت و پلاگوترین تریبون حکومتی. بندرت یک امام جمعه ای دو کلام حرف حساب می زند که مردم آن را گوش بدهند و بپذیرند. آنجائی هم که علیه گرانی ها و برای جلب توجه مردم سینه به تنور می چسبانند، جز تمسخر مردم نتیجه ای بدست نمی آید. نگاه کنید و بخوانید این سخنان علم الهدا را درباره علل گرانی که همین جمعه در نماز جمعه مشهد ضمن تعریف و حمایت از دامادش که رئیس جمهور باشد گفته:

«دولت تورم را کاهش داد، ارز را ثابت کرد، اما چرا هنوز گرانی بیداد می‌کند و معیشت مردم را هدف گرفته است؟ این مربوط به داخل مملکت است؛ صحنه‌گردانی دلال‌ها و مافیای اقتصادی در گوشت، برنج و روغن این مشکلات را به وجود آورده است، این مافیا را حل کنید که ریشه‌اش در برخی دستگاه‌های حکومتی است. ریشه آن در برخی جریان‌هاست و مجلس و قوه قضائیه به دولت کمک کنند تا این جریان‌های مافیایی و صحنه‌گردانانی که برای پر کردن جیب خودشان این همه جنایت می‌کنند را سر جایشان بنشانند.»

نکاتی درباره این اظهار فضل ها: پدر جد دولت، مجلس و قوه قضائیه ها هم نمی تواند تورم را کاهش بدهد، مگر نظام اقتصادی حاکم زیر و رو شود. طبیعی است که تورم داخلی است، از خارج که کسی تورم به ایران صادر نمی کند. مافیاها بر کل نظام سیاسی و اقتصادی کشور حاکم اند و این ربطی فقط به گوشت و برنج و روغن ندارد. همیشه شبکه امام جمعه ها نیز شکل مافیائی دارد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۴ آوریل ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: