پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
   
 

اتل متل
جانباز

 

اتل متل يه بابا
كه اون قديم نديما
حسرتشو می‌خوردن
تمامی بچه ها
اتل متل يه دختر
دردونه باباش بود
بابا هر جا كه می‌رفت
دخترشم باهاش بود
يه روز آفتابي
بابا تنها گذاشتش
عازم جبهه‌ها شد
 دختر جا گذاشتش
...................
زهرا به فكر باباست
بابا تو فكر زهرا
گاهی به فكر ديروز
گاهی به فكرفردا
يه روز می‌گفت دوست دارم
عروسيتو ببينم
ولی حالا دخترش
ميگه به پات ميشينم
هر شب وقتی بابا رو
 می‌خوابونه
توی جاش
با كلی اندوه و
 غم ميره سره كتاباش
حافظ رو بر ميداره
راه گلوش ميگيره
قسم ميده به حافظ
خواجه! بابام نميره(انچه خوانديد چند بند از چهارپاره "اتل متل يه جانباز" سروده بهزاد سپهر است  كه چند روز پيش دربيمارستان در گذشت. يك جانباز جنگ عراق بود.-
وبلاگ "زنده رود")