پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

"باوركن"
اين دوئل
به سود "واتچه" تمام شد!
   
 

از آن هفته تا اين هفته، در ميان انواع درگيری‌های سياسی، درگير كی بود؟ كی بود؟ ميان دو خواننده هم شديم. بين "واتچه" كه ارمنی - لبنانی است و انريكو كه اسپانيايی-لاتين امريكائی است.

ماجرا هم بر سر همان ترانه ايست كه هفته پيش نوشتيم "انريكو" خوانده و بعد هم سيل‌ای ميل به سوی ما روانه شد كه: نخير! واتچه خوانده!

اين اختلاف نظر از تهران تا لس آنجلس ادامه يافت. يعنی در تهران جوان‌ها "باوركن" گوگوش را معتقدند "انريكو" خوانده و لس آنجلسی‌ها با سند و مدرك ثابت كردند كه "واتچه" خوانده است!

شايد رنگ و لعاب جمال "انريكو"، باعث اين اشتباه خودخواسته و لپی شده باشد و شايد هم دليل و انگيزه ديگری كه بر ما معلوم نيست.

اما بهرحال، آنچه بر ما يقين شده، اينست كه "باوركن" را "واتچه" از گوگوش گرفته و خوانده و با لهجه‌ای كه دلنشين هم هست. اما اينكه چرا "انريكو" اين شهرت را كه او "باوركن" را خوانده تكذيب نمی كند، بر ما معلوم نيست.

در اين ميان، خود گوگوش هم كه سرقفلی اين ترانه دراختيار اوست سكوت كرده است!

از لس آنجلس برای ما نوشته اند:

 ترانه "باوركن" را واتچه سال‌ها پيش خوانده و معلوم نيست چرا حالا يكباره درايران سرزبان‌ها افتاده و جوان‌ها می‌گويند "انريكو" خوانده است!؟ 

واتچه يك آلبوم از ترانه هايش درسال 1999 جايزه  موسيقی ارمنيان را برد. ظاهرا غير از "باوركن" چند ترانه ديگر گوگوش را هم خوانده است. گويا يك جائی هم در مصاحبه اش گفته عاشق گوگوش است. البته منظور صدای گوگوش است!

اين خواننده ارمنی لبنانی، به زبان‌های ديگر و از خوانندگان ديگر جهان هم آهنگ هائی را خوانده، حتی از فرانك سيناترا. برخی آهنگ‌ها و ترانه‌های او به زبان عربی، از خوانندگان عرب زبان هم مشهورتر است. فرانسه و ايتاليائی و انگليسی هم می‌خواند. به زبانی ديگر: نه تنها دست كمی هم از انريكو ندارد، بلكه فعال تر هم هست، فقط رنگ و لعاب و سن و سال جوان انريكو را ندارد!

يكي ديگر از خوانندگان پيك نيز در مورد واتچه نوشته است:

واتچه سال ها پيش به ايالات متحده مهاجركرده و چندين آهنگ به زبان فارسی خوانده است. او در حال حاضر در لس آنجلس زندگی می كند و صاحب رستورانی به نام "آلكازار" است.