پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


بازهم "منصورشکی"
چهره‌هایی که مظلوم
تاریخ سیاسی ایران اند

 

چهره‌ها و نام‌هائی که پشت گردوغبار حوادث سالها قرار گرفته اند، وقتی از نام و یاد آنها غبار روبی می‌شود، چقدر دیدنی و بدیع است. بخش‌های پنهان مثل پازل در کنار هم قرار می‌گیرند. هر کس اطلاعی دارد، اگر همت کند و بفرستد چقدر لحظه این دیدار کامل را نزدیک تر می‌کند. ما این را در ارتباط با زنده یاد منصور شکی کاملا مشاهده کردیم. در آخرین اطلاعی که درباره او برای ما رسیده، نویسنده نوشته است: منصور شکی علاوه بر کارهای مطبوعاتی وتحقیقاتی نقاش برجسته ای نیز بود. البته او پس از 28 مرداد از ایران خارج نشد، بلکه قبل از آن، شاید حتی پیش از 15 بهمن به دلیل بیماری سل ریوی و برای معالجه از ایران خارج شد  و ماندگارگردید.  شخصا در اتاقش نقاشی بلند بالائی از او را دیده بودم که مربوط به صحنه رگ بریدن بابک دربرابرخلیفه زینت بود.