پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


فاطمه حقیقت جو
سخنرانی در کنگره امریکا را نپذیرفت!

فاطمه حقیقت جو، در یک اطلاعیه کوتاه اعلام داشت، علیرغم دعوت کنگره امریکا برای سخنرانی در جلسه ای که دراین محل ترتیب یافته، در این جلسه شرکت نخواهد کرد. در نمابر کوتاهی، درارتباط با انتشار خبر جلسه کنگره امریکا و دعوت از خانم حقیقت جو و آقایان افشاری و عطری اعضای رهبری سابق دفتر تحکیم وحدت، فاطمه حقیقت جو تصریح کرد:

عطف به گزارش منتشره در شماره روز شنبه گذشته، در خصوص سخنرانی اینجانب در کنگره امریکا خواهشمند است جهت تنویر افکار عمومی منتشر کنید:

اینجانب به محض دریافت دعوتنامه دو تن از سناتور های آمریکایی از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی، از پذیرش آن خودداری کردم و در این نشست سخنرانی نخواهم داشت.                         

در شماره شنبه گذشته پیک نت، در ارتباط با این خبر و دعوت از فاطمه حقیقت جو برای سخنرانی آمده بود:

 بر اساس مطبوعات داخلی کنگره امریکا دو سناتور آمریکایی یک سناتور ( جمهوریخواه ) و جو لیبرمن ( دمکرات) نشستی را در کنگره امریکا ترتیب داده اند تا در باره موضوع نقض حقوق بشر در ایران گفتگو شود.

در این نشست که توسط بنیاد دفاع از دمکراسی برگزار خواهد شد، از دو دانشجوی ایرانی "علی افشاری" و "اکبر عطری" بعنوان سخنران و شاهد زنده نقض حقوق بشر دعوت کرده تا همراه با خانم "فاطمه حقیقت جو" نماینده اصلاح طلب و رئیس فراکسیون دانشجوئی مجلس ششم سخنرانی کنند. موضوع سخنرانی  حقیقت جو "بررسی مشکلات اصلاح طلبان درون حکومت جمهوری اسلامی" اعلام شده است. در این دعوتنامه از خانم حقیقت جو  بعنوان فعال حقوق زنان – مدافع مطبوعات و مدافع حقوق بشر- یاد شده که به جرم همین فعالیت‌ها به 20 ماه زندان محکوم شده است. این نشست در روز دوم مارس برگزار خواهد شد.