پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


برای اکبرگنجی
ترانه ای از جنس باران
شاهین پایدار
 

تو، ترانه بارانی
دیدنت بهاران را ماند
در خزان نمی مانی
تو با نوازش دلها
عاشقانه می‌نویسی
از درد و ستم
زبان عاطفه را گشوده ای
بربال زمانه
انسانی از پرواز
شور‌بی‌پایانی
قفلی مانده بر دهان
آواز یک توفان
در قلب‌ها می‌مانی
ای عاشق گنج تاریخ
مرد میدانی