پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


تار او- صدای این
فرهنگ شریف و شجریان
بار دیگر درکنار هم

 

"فرهنگ شریف" نوازنده برجسته و قدیمی تار، قرار است در کنار محمدرضا شجریان قرار گرفته و مشترکا یک آلبوم موسیقی ضبط کنند.او در همین ارتباط اخیرا گفته است که منتظربازگشت شجریان از سفر خارج است تا کار را آغاز کنند. کاری که اکنون چندماه است به تاخیر افتاده.

فرهنگ شریف به خبرگزاری‌های داخلی گفت: ما هم اکنون به همراه عباس سجادی مشغول کلام گذاشتن روی ملودی‌ها هستیم.   فرهنگ شریف پیش از انقلاب نیز با شجریان همکاری داشت. او نیز اخیرا آلبومبی با نام "عاشقانه‌ها" منتشر کرده که خود معتقد است از کارهای متفاوت اوست. این آلبوم شامل سه کاست و دو CDاست.